Královnou skládek být ČR nechce. K oběhovému hospodářství má ale daleko

oběhové hospodářství ČR

© Shutterstock / KaliAntye

Zákaz skládkování má v Česku platit od roku 2024. Konec skládek je ale jen první krok na cestě k oběhovému hospodářství, které zajišťuje efektivní využívání všech zdrojů.

„Cirkulární ekonomika“ – nebo Čechům srozumitelnější „oběhové hospodářství“ – je pojem, který se v posledních dvou letech skloňuje stále častěji. Debaty se ale zatím často točí pouze kolem nakládání s odpady, které podle odborníků tvoří jen část příběhu.

„Oběhové hospodářství je koncepce, která má za cíl co nejvíce snížit environmentální dopady lidské činnosti se zachováním veškerých služeb, které chceme lidem nabídnout,“ vysvětlil děkan Fakulty technologie ochrany prostředí z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Vladimír Kočí během konference, kterou v polovině července pořádal EurActiv.

Manhart: Česko má na svém území téměř 180 skládek.

Do této koncepce spadá samotná výroba produktů a jejich používání i zmíněné nakládání s odpady. „Není to však ta jediná, a ani hlavní fáze životního cyklu výrobků,“ řekl Kočí.

„Jde pouze o aktuální situaci, kdy se dnes snažíme oběhové hospodářství rozproudit právě tím, že vyřešíme odpadové hospodářství,“ vysvětlil EurActivu s tím, že následovat musí také řešení pro vyšší recyklaci nebo využívání výrobků s menší energetickou a materiálovou náročností. „Pak se dostaneme i k ekodesignu, který je tím prvním krůčkem, jenž vůbec může oběhové hospodářství uvést do reality,“ dodal Kočí.

Skládkujeme moc

Právě zajištění podmínek pro přechod k oběhovému hospodářství je jedna z hlavních výzev, kterou pro Česko identifikovala Evropská komise v rámci přezkumu provádění evropských pravidel v oblasti životního prostředí (Environmental Implementation Review – EIR).

Přečtěte si, co by se v Česku dalo podle EIR dělat pro lepší ovzduší >>>>

„Doporučujeme České republice, aby zlepšila nakládání s odpady. Stále je tu vysoká míra skládkování, a to chceme změnit,“ uvedl během konference generální ředitel direktorátu Komise pro životní prostředí Daniel Calleja Crespo.

Skládkování dosahuje v Česku hodnoty 56 % objemu komunálního odpadu, což je více než evropský průměr 28 %. Na svém území má země téměř 180 skládek.

„Skládka je emitentem emisí, a pokud začne protékat, je ohroženo horninové i vodní prostředí a celý ekosystém. Nechceme, aby se ČR stala ‚královnou skládkování‘,“ vyjmenoval některé problémy spojené se skládkováním ředitel odboru odpadů z ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart.

odpadové hospodářství ČR

Konference „Chráníme svou budoucnost – Implementace environmentální legislativy EU v ČR“ © EurActiv.cz

Divoký západ

Výrazné omezení skládkování je jedním z cílů evropského balíčku pro oběhové hospodářství, který Komise navrhla v prosinci 2015.

Členské státy EU by podle ní měly v roce 2030 skládkovat maximálně 10 % komunálních odpadů. Naopak 65 % komunálního odpadu by se mělo recyklovat.

Evropská legislativa klade na Česko i ostatní státy nároky v odpadovém hospodářství už dnes. Do roku 2020 bychom měli recyklovat 50 % komunálních odpadů a odklonit ze skládek bioodpad.

„Jsme rádi, že evropská legislativa Česku určuje směr. Pokud by tady nebyla, fungovali bychom trochu jako na Divokém západě a každý by si dělal, co chtěl. Tak jak tomu bylo před třiceti lety, kdy se odpady pouze a jenom zahrabávaly do země,“ řekl během debaty Manhart.

Ekologové: Plán odpadového hospodářství je méně ambiciózní, než se zdá.

Výhled do dalších let pak Česku poskytuje desetiletý Plán odpadového hospodářství ČR (POH) z roku 2014. Do roku 2024 je v něm stanoven zákaz skládkování recyklovatelných, využitelných a směsných komunálních odpadů a 60% recyklace komunálních odpadů.

„POH mimo jiné stanovuje cíle, o kterých EU v současné době jedná, a já pevně věřím, že balíček pro oběhové hospodářství bude schválen co nejrychleji – alespoň do konce roku,“ prohlásil Manhart.

Výslednou podobu evropského balíčku pak bude ministerstvo promítat do návrhu nového zákona o odpadech, který chce po letošním odkladu znovu předložit po parlamentních volbách.

Hádky o procenta

Ekologové ovšem upozorňují, že odpadová politika ČR pro příští roky je nastavena méně ambiciózně, než se na první pohled zdá.

„Zmíněný 60% cíl pro recyklaci komunálních odpadů v Plánu odpadového hospodářství není cílem, ale předpovědí, kam by mohla recyklace dojít. Závazný cíl pro rok 2020 byl v tomto plánu naopak snížen z 50 % na zhruba 38 % recyklace všech komunálních odpadů,“ řekl na konferenci ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš.

Podle POH by se do roku 2020 měla recyklace zvýšit na 50 % hmotnosti u odpadů z materiálů, jako je papír, plat, kov a sklo z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. To podle ekologů není stejné jako 50% recyklace všech komunálních odpadů.

Ministerstvo se kritice brání. „V POH není žádný snížený cíl pro recyklaci komunálního odpadu. Je tam uvedeno 50 % ze separovaně sbíraných složek, a eventuálně dalších. Drželi jsme se jasně závazného cíle, který je uveden v evropské směrnici o odpadech,“ řekl Manhart.

„Je potřeba, aby státní správa postupovala efektivně a aby nesměřovala jen k minimálním cílům, která jim ukládá evropská směrnice, ale ohlížela se i na praxi v jiných zemích a vývoj v samotné EU. Pak by se nestalo to, co teď, kdy máme nastaveny nízké cíle a EU nám v nové směrnici uloží vysoké,“ řekl k tématu Vondrouš.

Článek vznikl u příležitosti konference „Chráníme svou budoucnost – Implementace environmentální legislativy EU v ČR“, kterou EurActiv organizoval 19. července v Praze ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR.