Kraje a města se mohou připojit k evropské platformě s nápady, jak ven z krize. ČR ji nevyužívá

© Pixabay

Evropské regiony sdílí své zkušenosti a postupy boje s pandemií na specializované platformě. Češi ji zatím nevyužívají.

Pandemie koronaviru zasáhla všechny aspekty života Evropanů. Rychlá řešení byla potřeba nejen na centrální národní úrovni, ale také na těch nižších – v krajích, regionech, městech i obcích. Právě zde totiž mají plošná nařízení reálný dopad.

„Regionální a lokální lídři jsou v první linii boje proti pandemii. Urgentně potřebují lepší koordinaci napříč všemi úrovněmi vládnutí: lepší dostupnost základního vybavení, rychlou a jednoduše využitelnou finanční pomoc při naplňování naléhavých potřeb a pragmatická řešení nutná pro specifické potřeby na lokální a regionální úrovni,“ píše se na stránkách Výboru regionů (VR), poradního orgánu EU.

Budoucnost EU a její zotavení po krizi bude záviset na jejích regionech, městech a obcích

Krize vyvolaná onemocněním COVID-19 neznamená konec projektu evropské integrace, je naopak příležitostí dát Evropě novou podobu, píší Apostolos Tzitzikostas a Pavel Branda z Evropského výboru regionů.

Výbor proto už v březnu představil akční plán, skrze který chce „pomáhat, informovat, zapojovat a reprezentovat regiony a města napříč Evropou“. Součástí plánu bylo vytvoření kanálu pro obce a kraje, kde mohou představovat svá opatření, získávat zpětnou vazbu a dělit se o nápady, jak situaci zlepšit. Obce navíc zde navíc mohou čerpat praktické informace o zavedených novinkách.

Výbor regionů v rámci plánu také vyzval k vytvoření tzv. EU Health Emergency Mechanism. Podle předsedy VR Apostolose Tzitzikostase by mechanismus měl pomoct regionům například s rychlým přijetím nových zdravotníků, s nákupem pomůcek nebo se zajištěním sanitačního materiálu. Evropské peníze, přesměrované například ze strukturálních fondů, by také měly být díky mechanismu rychleji k dispozici. K vytvoření takového mechanismu však zatím nedošlo, VR má totiž omezené pravomoci a k podobným krokům může pouze vyzývat.

Inspirujme se navzájem

Součástí iniciativy Výboru regionů je také vytvoření výměnné platformy pro regiony, kde mohou sdílet novinky, důležité informace a zkušenosti se zvládáním pandemie. Platforma slouží také ke zprostředkování spolupráce či vzájemné pomoci.

V boji s pandemií je podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (Starostové pro LK) nutné vycházet jak z lokálních, tak globálních podmínek, z vyhodnocování situace a z aplikovaných opatření. „V tomto směru je spolupráce dle mého názoru velice potřebná,“ řekl Půta, který je jedním z českých zástupců ve Výboru regionů a řadí se zde k Evropské lidové straně (EPP).

„Důležitá je výměna informací. Regiony jsou mnohem blíže běžným občanům než národní úroveň, takže zde vznikají zajímavé nápady a řešení situací, které se pak dají dále aplikovat v jiných regionech,“ poznamenal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Petr Hýbler (ANO), který je náhradníkem české delegace ve VR za liberály Renew Europe.

Mimo platformu se některé subjekty v JMK podle Hýblera zapojují například do výměny informací a dobrých příkladů v rámci kulturních a kreativních průmyslů nebo turismu. „Často se také zapojujeme do konzultací na relevantní témata,“ doplnil náměstek.

Další z českých náhradníků ve výboru, zastupitel jihočeských Prachatic Robert Zeman, považuje spolupráci napříč regiony za dobrou cestu. „Nicméně je náročná na vůli koordinovat, hledat průmětová řešení, a to za situace, kdy většinu pravidel nastavuje stát, tzn. jsou na vůli regionů nezávislé. Bohužel potom je v reálu spolupráce limitovaná, zvláště u přeshraniční spolupráce,“ prohlásil Zeman, který ve VR patří k EPP.

Právě projekty přeshraniční spolupráce a informace o vývoji přeshraničních vztahů platforma shromažďuje také. Příkladem mohou být dubnové protesty na česko-polských hranicích, které se týkaly zákazu vycestovat pro přeshraniční pracovníky.

Výbor regionů: Jedna z cest, jak být v EU slyšet

České zájmy v EU nereprezentují jen vláda nebo europoslanci, také zástupci regionů mají možnost do jisté míry ovlivnit podobu evropské legislativy. Starostové nebo primátoři mají šanci podělit se o svůj pohled v tzv. Evropském výboru regionů.

A co v Česku?

Čeští zástupci či náhradníci ve Výboru regionů, kteří zareagovali na dotazy redakce EURACTIV.cz, výměnnou platformu ve svých regionech zatím nevyužívají, a ani se nijak nepodílejí na implementaci dalších částí akčního plánu VR.

„Město Prachatice nevyužívá akční plán ani platformu. Jsem bohužel delší dobu v opozici, tzn. mé aktivity nejsou vnímány jako pozitivní,“ uvedl Robert Zeman.

V Libereckém kraji také platformu nijak nevyužívají, v plánu to nemají ani o tom neuvažují. „Nicméně postupem času se to může změnit,“ doplnil Martin Půta.

Například ani město Ostrava, jehož primátor Tomáš Macura (ANO, RE) ve výboru sedí, se podle tiskové mluvčí Andrey Vojkovské na akčním plánu VR nijak nepodílí.

„Zastoupení JMK při EU o této platformě ví a registruje ji. Informaci o ní jsme také odesílali na relevantní subjekty v kraji, ale co máme informace, nikdo ji zatím nevyužil a o plánech, bohužel, nevíme. Vidíme v této platformě ale potenciál, protože se zde shromažďují zajímavé informace a projekty, kterými se dá inspirovat,“ řekl Petr Hýbler.

Komplexní informace o využívání platformy a plánu v České republice bohužel k dispozici nejsou. Předseda české delegace ve VR a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL, EPP) na dotazy nereagoval.

Češi tedy souhlasí, že spolupráce a sdílení informací napříč regiony jsou užitečné, příležitost, kterou jim Výbor regionů nabízí, nicméně nevyužívají. Součástí platformy je ovšem také „mapa“ projektů a iniciativ, které v rámci boje s pandemií vznikly, a zde už menší českou stopu nalezneme.

Město Hradec Králové zde například informuje o tom, že důchodcům a studentům poskytlo lokálně vyrobené roušky zdarma, a také do konce roku 2020 zrušilo povinnost pro firmy platit poplatky za využívání veřejných prostorů. Kladno v „mapě“ píše o své posílené podpoře pro seniory, kterým v době přísných karanténních opatření nabízelo například dovozy nákupů či léků. Středočeský kraj pak informuje o vytvoření krizového výboru, který měl za úkol dohlížet nad implementací opatření proti pandemii.

Primátoři V4 lobbují v Bruselu za peníze z fondu obnovy. Má aliance metropolí šanci na úspěch?

Aliance primátorů Visegrádské skupiny má nový cíl. Kromě boje proti neliberálním vládám chce získat speciálně pro metropole peníze z fondu obnovy. Společné lobby v Bruselu může být pro města příležitostí, jejich potenciál zájmy prosadit je ale omezený.