Koronavirus ovlivnil i obchod s drogami. Pouliční prodej se přesunul do on-line prostředí

© Pixabay

Zavřené hranice a karanténní opatření proměňují evropské trhy s drogami a závislým lidem mění život. Organizovaný zločin a distribuční sítě se však nové situaci přizpůsobují a využívají k tomu například internet.

Europol v posledních měsících zpracovává řadu analýz, jak pandemie a s ní spojená opatření ovlivňují kriminalitu v evropských zemích. Společně s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) na konci května publikoval zprávu o tom, jak se v důsledku současné krize proměnily evropské trhy s drogami.

Analýza poukázala na to, že restrikce v dopravě a další opatření měly dočasný dopad na evropský drogový trh a vedly ke snížení nabídky a kvality, a také k vyšším cenám. Narušení dodavatelského řetězce je pak patrné především na úrovni distribuce zákazníkům, a to kvůli karanténním opatřením.

Přeprava velkých dodávek drog napříč členskými státy EU přesto pokračuje, protože komerční nákladní doprava narozdíl od té osobní nebyla zdaleka tak omezena. Organizovaný zločin se přizpůsobil a upravil své přepravní modely, trasy a způsoby ukrývání nelegálních látek.

Hranice by se měly otevřít do půlky června, říká většina zemí EU

Velká většina států Evropské unie chce otevřít hranice uvnitř Unie do 15. června, všechny nejpozději do konce měsíce, vyplynulo z dnešního jednání ministrů vnitra.

„Někteří lidé budou kvůli ekonomickým dopadům krize patrně zranitelnější vůči problémům s drogami a s nimi spojeným obchodem. Nárůst online distribuce drog navíc zatíží policii a úřady. V době po pandemii nejspíš uvidíme větší nestálost, konkurenci a násilí v obchodu s drogami,“ prohlásil ředitel EMCDDA Alexis Goosdeel s tím, že právě proto je současnou situaci nutné důkladně analyzovat.

Výrobci a distributoři v ČR se přizpůsobují

Ze zprávy vyplývá, že Česká republika v souvislosti s koronavirovou pandemií nezaznamenala žádné výrazné změny na drogových trzích. Z aktuálních průzkumů uskutečněných v ČR lze podle ministerstva vnitra konstatovat, že výrobci drog a distributoři se snažili a nadále snaží přizpůsobit trhu a poptávce.

„Není tedy vyloučeno navýšení ceny drog a prekurzorů (předstupeň konečného stadia chemické látky – drogy, pozn. red.) a pravděpodobně i omezení masivní dostupnosti některých látek vlivem státních restriktivních opatření v souvislosti s pandemií covid-19 (uzavření hranic, prodejen, restaurací a zábavních podniků),“ uvedla pro EURACTIV.cz Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra. Někteří odborníci jsou konkrétnější a poukazují například na dočasné snížení dostupnosti heroinu.

Zpráva Europolu hovoří o tom, že nedostatek prekurzorů vede ke zvýšení ceny a v některých oblastech se může promítnout i do snížení kvality látky. „Některé regionální zdroje hovoří až o 20% navýšení ceny u metamfetaminu. U opiátových produktů, zejména s obsahem buprenorfinu, je v oblasti zneužívání situace relativně konzervativní,“ popsala současnost Malá.

České zdravotnictví trápí nedostatek pracovníků, krizi však zvládlo dobře

Český systém zdravotní péče v boji s koronavirovou krizí zdá se obstál, do budoucna ale rozhodně má co zlepšovat. Odbory upozorňují především na nedostatek a přetíženost zdravotníků. Evergreenem je pak pomalá elektronizace.

Internet a trpící „noční zábava“

Ministerstvo vnitra předpokládá, že nabídka a distribuce drog se kvůli současným opatřením z tzv. pouliční scény ve větší míře přesunula do prostředí internetu, skrytých webů a sociálních sítí. „Stejně tak může být předpokládán i sílící trend zneužívání nových psychoaktivních látek, které jsou právě prostřednictvím deepwebů nabízeny a distribuovány ze zahraničí do České republiky,“ vysvětlila Malá.

Skutečně znatelný dopad má pandemie na noční zábavu, která v souvislosti nouzovými opatřeními „utrpěla“. Snížil se prodej a distribuce syntetických drog. Se zakázanými látkami je spojená i tzv. sekundární drogová kriminalita, kam patří mimo jiné majetková a násilná trestná činnost. Ministerstvo vnitra zatím nezaznamenalo žádné znatelné změny v této oblasti.

Co ale není, může být. Jak na začátku května upozornil v rozhovoru pro iDNES.cz expert na problematiku závislostí Jindřich Vobořil, počet drogově závislých v České republice během současné koronavirové krize vzroste. S tím se podle něj může objevit i zvýšený výskyt kriminality.

Europol má nové středisko pro boj s finanční a hospodářskou kriminalitou

Účinnější boj proti praní špinavých peněz či finančním podvodům má Evropské unii zajistit nové středisko, které dnes zprovoznila evropská policejní agentura Europol.

Koronavirus mezi závislými

Dalším aspektem dopadu krize na český drogový trh je i samotné šíření viru mezi závislými. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) spustilo v dubnu studii nazvanou ADI-COVID-19, která má zjistit míru a dynamiku šíření nákazy koronavirem mezi klienty (narkomany) a pracovníky adiktologických služeb či center.

Součástí studie je testování rychlým testem na detekci protilátek proti SARS-CoV-2 a sběr údajů pomocí dotazníku. Zatím není jasné, kdy budou k dispozici výsledky.