Končí období „bezvládí“ a Komisi čekají resty

José Manuel Barroso, zdroj: Evropská komise.

Barrosova Komise, o které budou zítra poslanci hlasovat na plenárním shromáždění, bude mít po svém případném zvolení plné ruce práce s tím, aby dohnala čas, který byl promarněn kvůli průtahům s ratifikací Lisabonu a výběru komisařů.

„Měli jsme nejdelší bezvládí v historii Unie,“ řekl EurActivu Sir Julian Priestly, bývalý generální tajemník Evropského parlamentu.

Institucionální reformní proces začal v roce 2001 na summitu v Laekenu a byl zakončen loni v prosinci, když Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Kvůli dlouhé ratifikaci ale nebylo několik měsíců jasné, kolik pracovníků bude Komisi tvořit. Na sedmadvacítku komisařů teď čeká množství restů a povinností.

Sir Julian Priestly, který byl generálním tajemníkem Parlamentu v letech 1997-2007, řekl, že ztrátu cenného času nezavinil nikdo konkrétní, ale rozhodně je třeba jej dohnat.

„Komisi čeká strašně náročná agenda – stanovit nový ekonomický program a růstovou strategii, která by měla povzbudit pracovní trhy a konkurenceschopnost, dále je nutné obnovit finanční stabilitu v členských zemích, dokončit společný vnitřní trh a zavést lepší regulační opatření, vypořádat se s krachem summitu v Kodani, reformovat společnou zemědělskou politiku, zavést nový regulační rámec pro banky a finanční služby, vyřešit rozpočtové záležitosti a v neposlední řadě mají komisaři před sebou velice složitou fázi rozšiřovacího procesu,“ vyjmenoval úkoly Komise Priestly.

Krom toho je podle něj Komise odpovědná za to, aby nové instituce, které zavádí Lisabonská smlouva, správně fungovaly. Je také potřeba zlepšit renomé Unie pokažené téměř desetiletou anabází za institucionálními reformami, zdůrazňuje.

Komise nebude žádný hvězdný tým

Na otázku, zdali jsou noví komisaři připraveni zhostit se těchto úkolů, odpověděl Priestly, že většina z kandidátů na slyšeních neprezentovala jasné představy o svých budoucích iniciativách. Hlavním přínosem slyšení prý bylo, že odstranila „nevhodné“, avšak neposkytla konkrétní představu o tom, jak se svým mandátem naloží ostatní „přeživší“ kandidáti. S jednou nebo dvěma výjimkami se rozhodně nejedná o žádné věhlasné osoby, například v porovnání s Prodiho Komisí (1999-2004) nabitou hvězdami, uvedl.

Dobře rozdělená portfolia

Priestly připustil, že José Manuel Barroso odvedl při rozdávání portfolií dobrou práci, protože jsou prý rovnovážně přerozdělena. „Zdá se, že má každý vhodný resort (…) a rozložení postů je vyvážené z hlediska politického, geografického i genderově.“

Avšak podobné přesvědčení nesdílí zdaleka všichni. Nedávno pracovníci ze zákulisí Parlamentu EurActivu řekli, že se náplně jednotlivých portfolií v Barrosově Komisi překrývají, což vnímají jako riziko.

Co se týče zastoupení politických proudů, myslí si Priestly, že jde o „širokou koalici“ a že liberální komisaři, kteří zde mají silné zastoupení, mohou přispět k tomu, aby Komisi zaručili podporu u ostatních tří velkých parlamentních frakcí.

Političtí analytici také nedávno sdělili EurActivu, že druhá Barrosova Komise je sice více stranická než ta první, ale že to není vývoj k horšímu.

Nejtěžší zkouška čeká na Ashton

Podle Priestlyho může baronku Catherine Ashton její pozice „pohřbít, nebo vynést do výšin“. Ashton bude muset vytvořit novou diplomatickou službu tak, aby měla dostatek autonomie i autority, jelikož bude mít na svých bedrech celou zahraniční agendu Unie. Ashton však nebude mít mnoho času, aby prokázala, že je ženou na svém místě. Ještě ani neusedla do úřadu a již čelí kritice za reakci na haitskou krizi či na situaci před ukrajinskými prezidentskými volbami.

Podle analytika bruselského Centre for European Policy Studies (CEPS) Piotra Macieje Kaczynského „grilování“ komisařů ukázalo, že tento systém funguje a že si EP počínal podle očekávání. Parlament měl podle něj zjistit, jak se designovaní komisaři k práci stavějí a jak přemýšlejí z evropské perspektivy. Dříve fungovali spíše jako vyslanci svých národních vlád a měli v Unii reflektovat národní zájmy. Parlament prý vykonal všechno pro to, aby se tato praxe změnila i tím, že označil některé kandidáty, kteří „nesplnili důležité standardy“ za neschopné.

Komise je teď pod tlakem – musí jednat aktivně a rozhodně. Nikdo nepředpokládá, že nová evropská exekutiva pojede od prvních chvíle „na plný plyn“ ale „do začátku léta se již budou očekávat jisté výsledky,“ uzavřel Priestly.