Komise znovu doporučila ČR reformovat důchodový systém. Pozornost věnovala i učitelským platům

Eurokomisaři Valdis Dombrovskis, Marianne Thyssenová a Pierre Moscovici © European Union, 2018

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

ČR by měla zlepšit důchodový systém a zadávání veřejných zakázek. Také by měla podporovat atraktivitu učitelské profese a zapojit matky s dětmi, handicapované a méně kvalifikované osoby do trhu práce. Doporučila jí to unijní exekutiva.

Evropská komise dnes zveřejnila pravidelné hodnocení hospodářských politik jednotlivých členských zemí. Hodnocení jsou vyvrcholením tzv. Evropského semestru, šestiměsíčního období, při kterém se Komise každoročně snaží sladit hospodářské politiky zemí EU.

V letošním hodnocení obstálo Česko dobře. Komise pochválila například nový zákon o rozpočtové odpovědnosti a založení Národní rozpočtové rady, která má hlídat hospodaření státu. ČR také pokročila v boji proti korupci a s elektronizací státní správy, která ale stále zůstává pod evropským průměrem.

Česko se lepší, ale má na čem pracovat

Problematická je však i nadále náročná administrativa v podnikatelském prostředí, která mnohdy znemožňuje investice, a to zejména ve stavebním sektoru. Česká vláda se sice pokusila investice do infrastruktury povzbudit novelou stavebního zákona, ta však nevyřešila všechny překážky, kterým investoři čelí. Stále tak existuje prostor ke zlepšení a zrychlení procesu udělování stavebního povolení.

„Ohledně snižování administrativní a regulační zátěže se ztotožňujeme s potřebou dále urychlit povolovací řízení zejména u velkých staveb,“ sdělilo redakci EURACTIV.cz tiskové oddělení ministerstva financí. Pomocí má novela zákona o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury, která je nyní projednávána v Parlamentu ČR.

Jistý pokrok učinila česká vláda i v souvislosti s transparentností veřejných zakázek, když zavedla národní elektronický nástroj pro jejich zadávání. I v této oblasti ale Komise nadále vidí mezery.

V budoucnu chce ministerstvo financí řešit i další dlouhodobou výtku Evropské komise, a to složitý systém vybírání daní.

„Ministerstvo financí v rámci projektu MOJE daně připravuje nový jednoduchý zákon o daních z příjmu a on-line finanční úřad, díky kterému by daňoví poplatníci mj. získali možnost podávat předvyplněná daňová přiznání elektronicky bez nutnosti používání papírových formulářů,“ vysvětlilo ministerstvo.

Zdroj grafu: Evropská komise, 2018

Navyšování důchodů poškozuje udržitelnost veřejných financí

Hlavní výzvou však podle Komise zůstává udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí populace. Nyní činí výdaje na důchody celkem 8,2 % HDP a očekává se jejich nárůst. V roce 2070 by dle odhadů mohly tvořit až 10,9 % HDP.

David Marek: Na udržování stávající životní úrovně penzistů tu zdroje nejsou. Více >>>>

Komise proto Česku doporučila, aby navázala stanovený věk pro odchod do důchodu na střední délku života. ČR ale namísto toho určila pevný věk 65 let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc navrhuje zvýšit základní výměru důchodu z 9 % na 10 %. Senioři starší 85 let by pak v případě schválení novely zákona měli dostávat o tisíc korun měsíčně více. Podle dnes publikovaného hodnocení Evropské komise by ale tato opatření udržitelnost veřejných financí jen zhoršila.

Martin Potůček: Náš důchodový systém je v porovnání s Evropou mnohem skoupější. Více >>>>

Zaměstnávání handicapovaných jako lék na nedostatek pracovníků

Komise věnovala speciální pozornost také sociálním otázkám.

„Letošní doporučení se víc než kdy dřív zaměřila na zaměstnanost, vzdělávání a sociální věci. Svědčí to o zájmu Komise implementovat Evropský pilíř sociálních práv ve všech státech EU a zlepšit pracovní a životní podmínky všech Evropanů,“ uvedla eurokomisařka pro zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssenová.

Co dobrého a zlého přináší sociální dimenze EU? Čtěte factsheet >>>>

Přestože ČR má nejnižší nezaměstnanost z celé EU, některé problémy zůstávají neřešeny. Týkají se například zaměstnávání žen s dětmi či handicapovaných.

„Zaměstnanost handicapovaných lidí je pod průměrem Evropské unie, a to i přes rekordně nízkou nezaměstnanost a nedostatek pracovních sil,“ konstatovala Komise. Právě handicapovaní proto podle Komise mohou představovat pro český pracovní trh dosud nevyužitou příležitost.

Podobně jsou na tom matky s malými dětmi, kterým by měl stát usnadnit návrat do práce třeba podporou flexibilních pracovních úvazků nebo navýšením počtu školek, dětských klubů a dalších podobných zařízení. Další příležitost představují nízko kvalifikovaní pracovníci. I jejich zaměstnanost je v Česku podprůměrná v porovnání s dalšími evropskými zeměmi.

Svaz průmyslu a dopravy ČR  (SP ČR) stejně jako Komise v této souvislosti upozornil, že nedostatek pracovníků může ohrozit i oblast výzkumu a vývoje.

Zvláštní pozornost pak Komise věnovala učitelům. „Učitelské platy zůstávají nízké v porovnání s ostatními zaměstnanci s terciálním vzděláním,“ uvedla Komise. ČR by se proto měla zaměřit na to, aby učitelskou profesi zatraktivnila a přilákala do sektoru mladé a talentované lidi.

„Vítáme doporučení v oblasti vzdělávání, nicméně bychom uvítali důraz na rozvoj duálních prvků v učňovském školství a podporu odborného vzdělávání. Je to cesta, jak do budoucna zajistit pro firmy pracovní sílu s potřebnými dovednostmi a nespoléhat jen na legální migraci,“ komentovala dnešní doporučení Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta SP ČR pro mezinárodní organizace a EU.

Dvě hlavní doporučení pro Česko

  1. Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost zejména důchodového systému. Odstranit slabiny v postupech zadávání veřejných zakázek, zejména umožněním soutěže založené na kvalitě a naplňováním protikorupčních opatření.
  2. Omezit administrativní překážky investování, včetně urychlení povolovacích postupů pro infrastrukturní práce. Odstranit slabá místa podvazující výzkum, vývoj a inovace, zejména zvýšením inovační kapacity domácích firem. Posílit kapacitu vzdělávacího systému k poskytování kvalitního inkluzivního vzdělávání, a to rovněž podporou učitelské profese. Posílit zaměstnanost žen, nízko kvalifikovaných osob a osob se zdravotním postižením, a to rovněž zlepšením účinnosti aktivních politik trhu práce.