Komise souhlasí s českým postupem při výskytu BSE

Evropská komise přijala českou interpretaci unijních předpisů postupu při výskytu tzv. nemoci šílených krav (BSE). Čeští zemědělci mají možnost snížit své případné ztráty.

Je-li ve stádu skotu odhaleno zvíře trpící BSE, je podle pravidel EU nutné část stáda, tu, která přišla do styku s nemocným zvířetem, „neprodleně zlikvidovat“. O interpretaci této formulace jednalo Stálé zastoupení ČR v Bruselu ve spolupráci s ministerstvem zemědělství s Generálním ředitelstvím EK pro zdraví a ochranu spotřebitele. Jednání začala loni v listopadu a byla ukončena v pondělí večer. Komisař Pavel Telička, který spolupracuje od května s komisařem Davidem Byrnem,  se na věci přímo nepodílel.

Na základě nové dohody lze nucenou porážku při výskytu BSE uskutečnit až po ukončení laktačního období krav – což znamená, že do té doby je lze dojit. Tato možnost se týká České republiky, ale není možné ji interpretovat jako změnu pravidel EU. Komise přistoupila na český výklad pravidel na základě vývoje vědeckých poznatků. Systém kontroly pohybu zvířat, který hraje v této souvislsoti důležitou roli, Komise navíc před vstupem do EU schválila jako dostatečný. Mléko z identifikované skupiny krav se může uplatnit na trhu, protože spojitost mezi mlékem a Creutzfeld-Jacobsovou nemocí – ani v její modifikované podobě BSE –, nebyla prokázána.

Naposledy se případ nemoci objevil ve Zvonkové na Českokrumlovsku, kde 30. dubna uhynul šestiletý býk. Jednalo se o jedenáctý případ BSE v Česku. Za zhruba tři a půl roku testování bylo nutné v souvislosti s devíti případy nemoci utratit 1591 krav.