Komise schválila Česku další státní podporu pro podniky zasažené dopady pandemie

© Pixabay.com

Evropská komise schválila český program na podporu podniků postižených koronavirovou pandemií ve výši 22,9 miliardy Kč (866 milionů eur). Komise o tom informovala v tiskové zprávě.

Jak ČR již dříve Komisi oznámila, cílem režimu subvencování mzdových nákladů, tzv. kurzarbeitu, je podpořit hospodářství a potlačit dopady pandemie. Tím, že režim přispívá na mzdové náklady, pomáhá podnikům, které by jinak kvůli koronavirové krizi musely propouštět zaměstnance.

„Režim subvencování mzdových nákladů s odhadovaným rozpočtem 866 milionů eur bude dále podporovat podniky, které jsou těžce postiženy koronavirovou pandemií. Opatření usiluje o zachování zaměstnanosti v Česku a poskytne podporu přibližně 280 000 podnikům,“ uvedla místopředsedkyně EK odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová. „Budeme i nadále úzce spolupracovat s členskými státy na tom, aby vnitrostátní podpůrná opatření mohla být prováděna koordinovaně a účinně, v souladu s pravidly EU pro státní podporu,“ dodala.

Česko přispěje firmám zasaženým krizí na nájem, podporu dnes schválila Komise

Česko bude moci z veřejných peněz přispět firmám zasaženým koronavirovými omezeními na platbu nájmů. Evropská komise schválila českou státní podporu v maximální výši pěti miliard korun ve formě přímých grantů.

Režim subvencování mzdových nákladů je přístupný zaměstnavatelům všech velikostí a vztahuje se na mzdy v období od 12. března do 31. srpna 2020. Podpora činí 80 procent mzdových nákladů (včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) v maximální výši 39 000 Kč (přibližně 1475 eur) měsíčně na zaměstnance, kteří nemohou pracovat z důvodu karantény nebo uzavření či omezení provozu nařízeného příslušnými orgány.

Podpora je stanovena ve výši 60 procent mzdových nákladů a limitována na 29 000 Kč (přibližně 1100 eur) měsíčně, pokud je činnost zaměstnavatele dotčena rozšířením onemocnění koronavirem jinak, například snížením poptávky či výpadkem dodávek.

Cílem režimu je snížit náklady zaměstnavatelů, zabránit propuštění a napomoci tomu, aby zaměstnanci nemuseli během období, na něž je poskytována podpora, přerušit zaměstnání.

Rozpočet EU poskytne malým a středním podnikům větší podporu než česká státní kasa

Výpadek příjmů v důsledku koronavirových opatření ochromil malé a střední podniky. Evropské vlády vydávají za účelem jejich záchrany podpůrná opatření, ať už v podobě přímé, či nepřímé pomoci. Jak se na tom podílí unijní peníze? A co bude dál?