Komise: K hospodářskému růstu a nižšímu deficitu pomohou ČR změny v daních

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs.

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Podle Evropské komise by se Česká republika měla v nadcházejícím období zaměřit hlavně na růst ekonomiky. Zároveň by ale měla pracovat na snížení nadměrného schodku veřejných financí. Podle Komise by naplnění těchto cílu České republice usnadnily reformy v daňovém systému. Fiskální politice se Komise věnovala hned ve dvou ze sedmi specifických doporučení pro Českou republiku.

Doporučení, která jednotlivým státům zasílá Evropská komise v rámci procesu evropského semestru (EurActiv 24.5.2013), se dotýkají široké škály oblastí hospodářské politiky. Jednou z nich je i fiskální politika. Stěžejním cílem EU je v tomto ohledu udržet schodky národních rozpočtů pod 3 % HDP, což většina států, včetně České republiky, nesplňuje.

Oproti předchozím letům ale letos Komise přenesla svou pozornost také na podporu růstu (EurActiv 31.5.2013). V doporučení pro Českou republiku stojí, že by měla upřednostnit výdaje podporující růst. Toto opatření je ale třeba skloubit se snižováním státního deficitu.

Jak vysvětluje ekonom Jan Libich, česká ekonomika má podobně jako další státy v současnosti dva hlavní problémy, a to krátkodobý a dlouhodobý. „Tím krátkodobým je stagnace či dokonce pokles ekonomické produkce a příjmů, kdežto tím dlouhodobým je neudržitelné nastavení veřejných financí v důsledku populismu vlád a stárnoucího obyvatelstva,“ řekl Libich redakci.

Krátkodobý problém přitom vyžaduje časný stimul měnové a fiskální politiky, jako jsou například investice do vzdělání a infrastruktury. Pro řešení dlouhodobého problému je zase potřeba zahájit koncepční změny nastavení důchodového a zdravotního systému, dodává Libich.

Růst i snížení deficitu

Podle Libicha ale Česko a další evropské země aplikují naprosto opačnou medicínu. Dlouhodobé problémy veřejných financí tak řeší nekoncepčními krátkodobými škrty ve výdajích a upínají se na strukturálně vyrovnané rozpočty. „Tyto kroky však podvazují výkon ekonomiky a tím prohlubují nejen krátkodobý problém, ale ten dlouhodobý,“ shrnuje Libich.

I ve stanovisku Komise se píše, že oživení hospodářství v České republice brání právě opakované škrty ve veřejných a investičních výdajích. Růst by pak prý mohl být ovlivněn, pokud se upřednostní výdaje vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti, na výzkum a inovace, vzdělávání, zařízení péče o děti nebo projekty infrastruktury.

Evropská komise ale podle ekonoma Jana Jedličky z České spořitelny Česko nekritizuje za nadměrnou fiskální restrikci. „Vytýká mu sice, že by se mělo vyvarovat opakovaným a plošným škrtům, nicméně zároveň doporučuje, abychom napravili nadměrný schodek z loňského roku, kdy vyšplhal na 4,4 % HDP,“ podotýká Jedlička. Tuto výši ale významně ovlivnilo schválení církevních restitucí. Letos by tak podle Komise měl deficit klesnout na 2,9 % HDP.

Ministerstvo financí ČR se základním poselstvím doporučení Evropské komise souhlasí. „Po provedené fiskální konsolidaci je třeba zaměřit se na hospodářský růst, založený ovšem na zdravých veřejných financích, kdy schodek veřejných financí zůstane pod 3 % HDP,“ sdělil za rezort EurActivu Ondřej Jakob.

Nepřímé daně namísto přímých

K naplnění těchto cílů by České republice podle Komise mohly napomoct změny v daňovém systému. Komise mimo jiné doporučuje snížit vysokou úroveň zdanění práce přesunem zdanění do oblastí, které méně omezují růst. Jako příklad jsou uvedeny periodické daně z bydlení a daně z provozu motorových vozidel.

Podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka by tento přesun daní byl krokem správným směrem. „Pokud totiž zdaníme například nemovitosti, daníme jednou vytvořený majetek a neomezujeme tím ekonomickou aktivitu. Negativní dopad na dynamiku ekonomiky je pak daleko menší, pokud se používají daně nepřímé namísto přímých,“ vysvětlil Marek EurActivu v dnešním rozhovoru.

Dalším opatřením by mělo být snížení rozdílu ve zdanění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Rozložení daňové zátěže považují za nespravedlivé i zástupci odborů. Makroekonomický poradce ČMKOS Jaroslav Šulc ale přesto připomíná, že možná až třetina živnostníků je i při současných nízkých odvodových povinnostech už na hraně bankrotu. „Ani tento skrytý daňový dumping jim moc nepomáhá,“ řekl redakci Šulc. Doporučení Komise v této oblasti jsou podle něj v současnosti nerealizovatelná i proto, že živnostníci s rodinami tvoří zhruba 20 % voličů. V situaci, kdy do voleb chybí už jen rok, k nim prý proto vláda nepřistoupí.

Se zmenšováním rozdílů v daňovém zatížení jednotlivých skupin plátců v ekonomice obecně souhlasí i Asociace malých a středních podniků (AMSP). „Odmítáme však nesmyslná srovnávání dvou zcela nesourodých skupin jako jsou živnostníci a zaměstnanci,“ sdělila redakci Pavla Břečková z představenstva AMSP ČR. Zdůrazňuje přitom rozdíly v pojetí práce, jejím zajištění, ručení, v plnění nároků vůči státní správě nebo v čerpání dovolené na zotavenou.

Daňovému systému České republiky by dle doporučení EU pomohlo, kdyby se zlepšilo dodržování daňových předpisů a snížením nákladů jejich dodržování. Česká republika by toho prý mohla dosáhnout vytvořením jednotného inkasního místa a harmonizováním daňových základů.

Zatím to ale vypadá, že Česko všechna navrhovaná doporučení Komise v daňové oblasti nenaplní. Jakob totiž EurActivu sdělil, že Ministerstvo financí v rámci stability podnikatelského prostředí do konce mandátu této vlády neplánuje výrazněji zasahovat do nastavení daňové politiky.