Komise: Český systém pro výběr daní je složitý, zjednodušení nepřichází

zdroj: Shutterstock; autor: Kudla

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a Evropský semestr

Mezi každoročními doporučeními Evropské komise pro Českou republiku se objevují také postřehy k českému daňovému systému. Česko se sice snaží zabrat v boji s daňovými úniky. Jak bude úspěšné, to se ale teprve uvidí. Další problém daňového systému je složitost, konstatuje Komise. Žádné výrazné zlepšení se přitom neblíží.

Česko má problém s daňovými úniky. Dochází k nim zejména v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daní.

Výpadky z příjmů vzrostly ze 17 % v roce 2011 na 22 % v roce 2012, ukázala nedávno zveřejněná studie Evropské komise.

„To je vysoko nad průměrem EU, který činí 16 %. V posledních letech navíc vidíme spíše negativní trend, takže se Česká republika k průměru nepřibližuje,“ dodal vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal během debaty, kterou pořádala Česká podnikatelská reprezentace při EU.

Hůř už jsou na tom v Evropské unii pouze Chorvatsko a Kypr.

Evropská komise proto Česku doporučuje v boji s daňovými úniky přidat. Zahrnula to do každoročních doporučení, která členským zemím uděluje v rámci takzvaného Evropského semestru.

Na daně s kobrou

Vláda se už daňové úniky řešit snaží, připomněla náměstkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti Lucie Šestáková.

„Do dnešního dne byla povedena řada opatření. Byl například zřízen tým Kobra, který se zaměřuje na významnější daňové úniky,“ uvedla během debaty.

Kobra je pracovní skupina složená z úředníků daňové správy, příslušníků celní správy a policie. Vznikla v červnu 2014 a jejím úkolem je zlepšovat spolupráci těchto složek.

Evropská komise si všímá i dalších českých snah. U DPH je to širší definice nespolehlivého plátce a přenesení daňové povinnosti na širší skupinu zboží a služeb.

„Mezi připravovaná opatření patří kontrolní hlášení DPH a zejména elektronická evidence tržeb,“ připomněla jednu z priorit vlády Šestáková. Podle Komise mohou mít tyto kroky šanci k lepšímu výběru daní přispět, skutečný dopad ale nelze předem odhadovat.

Systém se má zjednodušit

„V této oblasti se něco změnit k lepšímu může. Nemůžeme si ale nalhávat, že se tím daňový systém zjednodušuje a že tato opatření poplatníkům postupně nepřinesou vícenáklady,“ komentoval to poradce prezidenta Hospodářské komory ČR Miroslav Zámečník.

Právě na zjednodušení systému pro výběr daní míří druhá část doporučení. Výběr v Česku totiž podle analýzy Komise zatěžuje jak daňové poplatníky, tak daňovou správu. Český systém dokonce vykazuje druhé nejvyšší náklady na placení daní v EU.

„I přes určité nedávné zlepšení jsou elektronická daňová přiznání dosud velmi málo využívána. Velmi málo se také využívají předvyplněná daňová přiznání, takže podání DP je pro jednotlivé daňové poplatníky časově náročné,“ píše například Komise.

Nedošlo navíc ani k žádnému významnému pokusu o zjednodušení systému DPH, kritizuje Komise. „Česká republika naopak pro vybranou skupinu zboží zavedla druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %,“ připomíná.

Ke zjednodušení by naopak mohlo přispět sjednocení základů daně u daně z příjmů fyzických osob a u příspěvků na zdravotní a sociální zabezpečení, myslí si experti Komise. Takové řešení se ale v Česku v současné době neplánuje.

Autor: Adéla Denková