Komise Česku doporučí, jak lépe hospodařit. Kamenem úrazu zůstávají důchody, daně i nedostatek pracovních sil

© Pixabay.com

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Česká ekonomika zažívá hospodářské oživení, stále si však nedokázala poradit s výzvami, kterým již několik let čelí. Problémem je nedostatek pracovních sil nebo udržitelnost veřejných financí spojená se stárnutím populace.

Česko zítra obdrží hodnocení své hospodářské politiky. Evropská komise jej každoročně vydává v rámci takzvaného Evropského semestru, při kterém se členské země snaží sladit své rozpočtové a hospodářské politiky s cíli a pravidly společně dohodnutými na evropské úrovni.

Součástí Evropského semestru jsou také doporučení adresovaná jednotlivým zemím. Členské státy se v nich dozvědí, v jakých oblastech by měly zapracovat, aby hospodářsky rostly a dokázaly čelit možným ekonomickým problémům.

Hodnocení a doporučení vycházejí mimo jiné z národních zpráv (country reports). Komise je pro letošní rok vydala začátkem března a upozorňují na hlavní nedostatky a výzvy hospodářských politik členských států.

Nedostatek pracovních sil brzdí růst

Podle národní zprávy ČR je výzvou pro českou ekonomiku zejména rostoucí nedostatek pracovních sil. Podle průzkumu Evropské komise si až 43 % výrobců stěžuje, že nedostatek zaměstnanců omezuje další produkci.

„EK správně poukazuje na riziko spojené s akutním nedostatkem pracovní síly s potřebnými dovednostmi a kvalifikacemi, na které upozorňuje podnikatelská komunita dlouhodobě,“ uvedla Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Příležitost ke změně by přitom mohla spočívat ve zvýšení účasti žen na trhu práce – nejprve je však nutné zajistit cenově dostupnou péči o děti.

Svaz průmyslu a dopravy dále zdůrazňuje, že nedostatek pracovní síly se může citelně odrazit i na fungování výzkumného a inovačního ekosystému. Podobně situaci vykresluje i národní zpráva, podle které je nutné přilákat větší počet nadaných lidí k vědě a technice. Pomoci by mohl i nábor ze zahraničí nebo zlepšení pracovních podmínek pro výzkumnice.

Udržitelnost veřejných financí se zhoršila

Evropská komise také již opakovaně nabádala Česko, aby zapracovalo na dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů, zejména s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Jednalo se o jedno ze dvou hlavních doporučení udělených Česku v rámci loňského Evropského semestru.

Situace se ale během posledního roku nezlepšila, ba naopak.

„Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí se zhoršila a výdaje související se stárnutím obyvatelstva jsou důvodem ke znepokojení,“ uvedla Komise v letošní národní zprávě.

ČR se navíc chystá důchody navyšovat, z čehož vyplývají vyšší výdaje ze státní kasy. Novela, která zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 %, již prošla vládou a nyní je projednávána v Poslanecké sněmovně.

„Jedná o nejvyšší zvýšení důchodů za posledních 20 let,“ komentovala novelu ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová.

Složitý daňový systém

Česko ale učinilo pokrok v boji proti korupci. Komise v národní zprávě ocenila zejména nové právní předpisy o přístupu k informacím, o původu majetku, o politických stranách, o zadávání veřejných zakázek a o registru smluv. Veřejné výdaje tak mohou být vynakládány účelněji.

Daňový systém však nadále vzbuzuje obavy. Výběr daní se sice zlepšil, podnikatelé ale čelili velkému počtu změn a také vyšším nákladům na dodržování předpisů.

Ministerstvo financí se snaží situaci změnit novým daňovým balíčkem, který předložilo v únoru.

„Nejzásadnější navrhovanou změnou je novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku,“ uvedlo tiskové oddělení ministerstva financí. Právě tyto dva instituty totiž podle ministerstva činí daňový systém v ČR nepřehledným.

Ceny nemovitostí stoupají

Komise si všímá i prudce rostoucích cen bydlení. Index cen bytových nemovitostí stoupl v Česku mezi lety 2016 a 2017 až o 13 % a je tak jedním z nejrychleji rostoucím v celé EU.

Podle národní zprávy přispívají k vysokým cenám i složité stavební předpisy, které zatěžují nabídku dostupného bydlení.

„Ceny bydlení rostly v letech 2016 a 2017 rychleji než mzdy,“ konstatovala Komise. Česko má také v porovnání s evropským průměrem nízké investice do bydlení. I v tomto sektoru proto Komise vidí potenciál pro možné zlepšení.