Koalice se dohodla na společné pozici k ústavní smlouvě

Představitelé koaličních stran se včera shodli na společném stanovisku k evropské ústavní smlouvě. Nová smlouva by podle koalice neměla nést název „ústava“ a měla by být vyjednána před rokem 2009.

Souvislosti:

Po podepsání Berlínské deklarace 25. března 2007 by se měla nyní v Evropské unii rozběhnout intenzivní debata o podobě budoucí evropské smlouvy. Rozdíly mezi jednotlivými členskými státy ale zůstávají. Některé země jako např. Francie požadují, aby nová evropská smlouva obsahovala sociálnější dimenzi EU, jiné naopak usilují o zdůraznění principů volného trhu.

Dosud dokument ratifikovalo sedmnáct členů Unie. Někdy se jako osmnáctý stát uvádí Německo, zde ale euroústavu dosud nepodepsal prezident země a ratifikační proces není tedy formálně dokončen.

Témata:

V kontextu nadcházející diskuse o nové evropské smlouvě přijali včera představitelé koaličních stran – ODS. KDU-ČSL a Strany zelených – společné stanovisko k budoucí podobě nového dokumentu.

Koalice zdůraznila, že by smlouva neměla zavádět „kvaziústavní symboliku“. Neměla by tedy např. nést název „ústava“ a zavádět pojem ministr zahraničí EU. Politici také vyzdvihli nutnost stanovení „jasných podmínek pro další rozšiřování Evropské unie“. Navíc by nová smlouva neměla celkově „zhoršit postavení České republiky v Unii“.

Představitelé koaličních stran diskutovali i termínu ukončení jednání o novém dokumentu. K tomu premiér Mirek Topolánek pro ČTK uvedl: „Zájmem České republiky je ukončit jednání před rokem 2009. Z logických důvodů – nechceme, aby to vpadlo do našeho předsednictví v prvním pololetí 2009.“

Včerejší dohoda koalice by měla být co nejdříve podrobněji rozpracována a předána vládě k projednání. Na základě jednání vlády by tak měl být formulován oficiální postoj České republiky k nové evropské smlouvě, který pak bude prezentován na jednáních na evropské úrovni.

Obecný nástin postoje vlády k diskusi o institucionální reformě představitelé vlády zveřejnili na konci února 2007 v pěti následujících bodech:

  1. Jsme toho názoru, že EU není v krizi a že veškeré reformní kroky musí být činěny odpovědně s vědomím, že kvalita je důležitější než čas.
  2. Česká vláda se s tímto vědomím aktivně a odpovědně zapojí do diskusí o institucionální reformě zahájené německým předsednictvím. Východiskem pro diskusi musí být nevyhnutelně stávající návrh smlouvy o ústavě pro Evropu. Budoucí nový smluvní text musí ovšem být přehlednější, transparentnější a jednodušší. Měl by Evropu spojovat, nikoli rozdělovat.
  3. Pozice k Berlínské deklaraci bude založena na shodě koaličních stran.
  4. Koalice bude pokračovat v práci na formulaci společného postoje vlády k jednotlivým částem smluvního textu tak, aby Česká republika vstoupila připravená do rozhovorů s německým předsednictvím, které jsou očekávány v druhé půlce jeho trvání.
  5. Koalice bude jednat o české pozici ve dvou rovinách: v rovině expertního koaličního týmu a v rámci koaliční devítky.

Další kroky:

Německé předsednictví předpokládá, že na červnovém summitu Evropské rady předloží „cestovní mapu“ schvalování nové evropské smlouvy. Podkladem pro její vypracování by měly být právě diskuse o budoucím směřování evropské integrace a podobě institucionální reformy EU.