„Klausovu výjimku“ by mohla zachránit kompromisní zpráva

zdroj: Evropský parlament

Již rok a půl se Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu zabývá takzvanou „Klausovou výjimkou“ týkající se uplatňování Listiny základních práv EU. Situaci by mohla vyřešit v pořadí již třetí zpráva zpravodaje Andrewa Duffa, která je označována za „kompromisní“. Výbor by ji měl projednávat na svém únorovém zasedání.

Jsou to již více než tři roky, kdy si Česká republika vyjednala možnost připojit se k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v Polsku a ve Spojeném království, nazývaném někdy též „Klausova“ či „česká“ výjimka (EurActiv 30.10.2009).

Členské státy Evropské unie sice před podpisem Lisabonské smlouvy ratifikaci tohoto dokumentu písemně přislíbily, ukázalo se však, že samotný proces přijetí je daleko složitější. Ratifikace totiž může začít až ve chvíli, kdy bude protokol schválen Radou Evropské unie. Aby o něm však Rada mohla začít jednat, musí návrh projít Výborem Evropského parlamentu pro ústavní záležitosti (AFCO) a následně být projednán na plenárním zasedání Evropského parlamentu, které má v tomto případě konzultativní roli.

Právě v AFCO ale nastala zdánlivě patová situace, ve které se europoslanci už rok a půl snaží dohodnout na zprávě o tomto protokolu. V opakovaném hlasování, které proběhlo v říjnu minulého roku, byl však návrh zamítnut (EurActiv 14.11.2012).

„Již dvě kola projednávání ukázala, že členové výboru AFCO jsou rozděleni na dva téměř stejně početné tábory. Není tedy reálné najít většinové stanovisko,“ řekla EurActivu Zuzana Brzobohatá (S&D), která je členkou AFCO.

Nová zpráva

Zpravodaj Andrew Duff (ALDE) proto předložil již třetí zprávu, jejíž závěr lze podle Brzobohaté označit za „neutrální“.

„Z tohoto třetího materiálu je znát, že se zpravodaj snaží dosáhnout částečného kompromisu. Nicméně některé odstavce týkající se ‘právní nejistoty‘ občanů České republiky, zpochybňování úrovně ochrany základních práv občanů ČR, argumenty o vytváření politického zmatku a odstavce předjímající rozhodnutí Parlamentu ČR coby suverénního ústavního orgánu, jsou nepřijatelné,“ sdělila redakci europoslankyně Andrea Češková (ECR), která v AFCO také zasedá.

Češková naráží na fakt, že se nová zpráva, stejně jako zprávy předchozí, odvolává na usnesení Senátu ČR, ve kterém vyzval vládu, aby odstoupila od požadavku protokol sjednat. Souhlas obou komor Parlamentu je přitom pro ratifikaci protokolu nezbytný (EurActiv 8.10.2012).

V současné době probíhá podávání pozměňovacích návrhů. Podle Češkové lze předpokládat, že diskuse nad pozměňovacími návrhy proběhne na zasedání výboru 18. února a hlasování o den později.