KDU-ČSL chce sepsat evropskou petici ke zrušení letního času

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Senátor Petr Šilar (KDU-ČSL) chce ve svém dlouholetém boji proti posouvání hodinových ručiček na letní a zimní čas využít novou zbraň. Má jí být tzv. Evropská občanská iniciativa, tedy celoevropská petice, kterou zavedla Lisabonská smlouva a která před několika dny prošla českým parlamentem

Spor o to, zda střídání letního a zimního času má smysl, se vede odnepaměti, tedy přesněji řečeno od doby, kdy byl poprvé zaveden. V Evropě se tak stalo za první světové války v roce 1916 a mezi prvními zeměmi, které se rozhodly přejít na dvojí čas, patřilo například Švédsko (za několik měsíců jej ale opět zrušilo), Německo nebo Rakousko-Uhersko, jehož součástí byly i české země. Každoroční letní čas byl v Československu zaveden až v roce 1979. 

Na jedné straně zastánci dvojího času poukazují na energii, která se nám díky posouvání hodinových ručiček, jež absolvujeme dvakrát do roka, podaří uspořit, na straně druhé tu zaznívají stále hlasitější názory na to, že se jedná o přežitek způsobující problémy v hospodářství (například na železnici) nebo mající negativní dopady na lidské či zvířecí organismy. 

Stejného názoru je i český senátor Petr Šilar z KDU-ČSL, který mezi politiky i veřejností platí za dlouholetého odpůrce změny časy. 

Nyní mu v jeho boji svitla naděje. Poslaneckou sněmovnou totiž v polovině týdne prošel zákon, který má do českého právního řádu zavést institut tzv. Evropské občanské iniciativy. Jedná se o novinku, kterou představila Lisabonská smlouva a jejímž prostřednictvím se budou moci Evropané podílet na tvorbě evropské legislativy. 

Aby taková iniciativa mohla vůbec vzniknout, je ale zapotřebí splnit hned několik podmínek. Nejdříve musí její iniciátoři během jednoho roku shromáždit milion podpisů signatářů nejméně ze čtvrtiny členských států a zároveň musí založit výbor tvořený minimálně sedmi lidmi ze sedmi různých členských zemí. Poté nastoupí na řadu Evropská komise, která bude mít tři měsíce na to, aby posoudila, zda návrh zákona vypracuje či nikoliv. 

Nejednoduchost úkolu si uvědomuje i Šilar, který zaštiťuje občanskou iniciativu s názvem Jen jeden čas. „Abychom dosáhli kýženého výsledku jednoho času, bez jarního a podzimního střídání, musíme přesně splnit všechny náležitostí a formální požadavky Evropské občanské iniciativy,“ říká.  

„Musíme se držet přesně stanoveného harmonogramu připraveného Evropskou komisí a nesmíme si dovolit chybu nebo manipulaci s podpisy a čísly identifikačních dokladů jednotlivých signatářů,“ dodává. I tak je ale přesvědčen, že petice, kterou bude možné zaregistrovat už 1. dubna letošního roku, bude úspěšná. 

Mezi zastánce zrušení dvojího času patří například i Šilarova kolegyně v Evropském parlamentu Zuzana Roithová (EPP). Podle ní se jedná o nadbytečnost, která v podstatě nepřináší nic nového.

„Střídání času ale dnes už žádné významné energetické úspory nepřináší. Analýzy z Francie nebo z USA ukázaly úspory v řádu setin procenta, zatímco statistiky z Austrálie ukázaly dokonce navýšení spotřeby. Podle výzkumů v dalších evropských státech nemá střídání času na spotřebu energie vliv. Naopak exaktně prokazatelný je negativní dopad na zdraví lidí,“ shrnuje Roithová.

„Česká vláda může zrušit střídání času jednoduchou legislativní novelou. Pokud bude mít zákon tříletý odklad účinnosti, bude to dostatečný prostor k přípravě. Češi by tak mohli povzbudit i vlády ostatních zemí EU, aby nesmyslné střídání času konečně zrušily,“ dodává europoslankyně.

Ke změně zimního času na letní dojde v Evropě o tomto víkendu, tedy v noci na neděli 25. března.

Ke zrušení dvojího času došlo již například v Rusku.