Kalousek: Za vyšší deficit státního rozpočtu mohou potíže při čerpání z fondů EU

zdroj: Rada EU.

Schodek státního rozpočtu podle národní metodiky dosáhl v loňském roce 142,8 miliard korun, tedy o zhruba osm miliard více, než se původně plánovalo. Podle ministra financí Miroslava Kalouska jsou na vině potíže při čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

Podle ministra financí Miroslava Kalouska, který včera (3. ledna) předstoupil před novináře, je schodek státního rozpočtu (počítáno dle národní metodiky) o něco vyšší, než se původně plánovalo.

Namísto očekávaných 135 miliard korun se deficit v roce 2011 vyšplhal na necelých 143 miliard korun (podle metodiky EU byl schodek státního rozpočtu jako součást veřejných rozpočtů 124,2 miliardy korun, tj. asi 3,7 % HDP). 

Kalousek je přesvědčen o tom, že za to mohou obtíže při čerpání z evropských fondů, zejména zpožděné nebo úplně zadržené platby.

V loňském roce byly totiž pozastaveny certifikace plateb pro operační programy Doprava, Životní prostředí a ROP Severozápad Ústeckého a Karlovarského kraje. Pozastavení certifikace nyní hrozí i u programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (více EurActiv 4.1.2011).

„Financování  programů EU probíhá na základě předfinancování zdroji ze státního rozpočtu. To působí jako určitý ´polštář´ ve prospěch příjemců dotací, nicméně také vytváří rizika pro státní rozpočet v případě zdržení plateb z EU, což se stalo právě v loňském roce,“ vysvětlil ministr financí. 

„Díky problémům v těchto programech se schodek prohloubil asi o 7,8 miliard korun oproti schválenému rozpočtu“ dodal.

Kdyby k pozastavení plateb nedošlo, Kalousek odhaduje, že deficit státního rozpočtu by dosáhl přibližně 130 miliard korun.