Jednání o roamingu spějí do finále

Zavedení cenových stropů za volání v zahraničí se očekává ještě před začátkem hlavní turistické sezóny.

Souvislosti:

Přemrštěné částky za používání roamingových služeb jsou trnem v oku Komisi i mnoha Evropanům již řadu let. Průzkumy ukazují, že téměř pětina lidí cestujících v rámci EU do zahraničí své mobily raději vůbec nepoužívá, dalších 20% se tolik obává účtů za volání, že píší jen textové zprávy. Na konci roku 2005 byly roamingové ceny za volání až dvacetkrát vyšší v porovnání s místními. Situace se pozvolna zlepšuje, nicméně i tak zůstávají hovory v rámci jedné země v průměru čtyřikrát levnější než ty mezinárodní.

Minulý rok v červenci přišla Komise s legislativním návrhem stanovujícím stropy cen volání pro koncového zákazníka i pro poplatky mezi operátory navzájem. Předloha z díla komisařky pro informační technologie Viviane Reding počítala s 0,49 eury jako maximální minutovou cenou hovoru ze zahraničí, za přijímaný hovor pak nejvíce polovinu této částky. K nové legislativě se nestavěly vstřícně nejen tradiční turistické země – Itálie a Španělsko, ale ani Francie či Velká Británie. Ty v prosinci předložily „změkčenou“ verzi návrhu počítající s delší lhůtou na přizpůsobení tarifů.

Témata:

Zdá se, že odlišné postoje jednotlivých aktérů se podaří sladit a cenové stropy spatří světlo světa ještě před začátkem letní sezóny. V Evropském parlamentu (EP) se od začátku roku konalo již několik slyšení k tomuto tématu. Všichni klíčový hráči – Německo jako prezidentská země, většina EP i Komise se shodují na nutnosti zavedení limitů pro koncové i velkoobchodní ceny roamingových hovorů.

Zbývá tedy vyřešit jen některé detaily. Hlavní výhrady některých poslanců se týkají faktu, že regulovány budou pouze hovory a ne textové (sms) a multimediální (mms) zprávy. Zahrnutí sms a mms by si však vyžádalo řadu dalších jednání s operátory, která by zabral několik dalších měsíců. Je tedy pravděpodobné, že se od podobné změny návrhu upustí. Spory panují také ohledně přesného vymezení cenových stropů a způsobů jejich zavádění.

Poslední parlamentní slyšení k roamingu se uskutečnilo minulý čtvrtek. Mobilní operátoři se v něm snažili obhajovat regulaci, která by jim nechávala dostatečný „manévrovací prostor“ k uskutečňování inovací.

Stanoviska:

„Poté co budou stanoveny stropy velkoobchodních cen, nastane potíž s vhodným nastavením konečných cen tak, aby mezi oběma limity zbyl dostatečný prostor. V opačném případě dojde k omezení konkurence, protože všichni operátoři budou muset účtovat prakticky stejné částky,“ myslí si šéf regulačního odboru společnosti Hutchison 3G John Blakemore.

„Měli bychom velmi váhat se zavedením regulace koncových cen. Cenová regulace přinesla v dlouhém období pro spotřebiteli vždy jen negativní efekty,“ myslí si poslanec EP Gunnar Hökmark (EPP-ED).

Další kroky:

Výbor EP pro průmysl, výzkum a energetiku předloží závěrečnou zprávu k legislativnímu návrhu do konce dubna. Samotné hlasování a plenární jednání je plánováno na květen.