Je v České republice možné zvyšovat energetickou účinnost?

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Dosáhla už Česká republika dostatečně vysokých standardů energetické účinnosti? Lze ještě více šetřit energií při výrobě elektřiny nebo v energeticky náročném průmyslu? Jsou české budovy dostatečně úsporné? Nebo lze ve všech těchto oblastech najít v ČR ještě nějaké potenciály?

Energetická účinnost je v současných debatách o budoucnosti evropské i české energetiky častým tématem. Evropská unie se jí věnuje v nové směrnici, hovoří se o ní i v návrhu cestovní mapy k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050. Pozornost na ni zaměřilo i české ministerstvo průmyslu a obchodu v nové Státní energetické koncepci (EurActiv 20.8.2012). Jak lze ale v České republice dosahovat vyšších energetických standardů?

„V České republice bylo uděláno pro zvýšení energetické účinnosti budov mnoho již v polovině 80. let. Prostor pro její další zvyšování už není velký,“ domnívá se Vladimír Budínský, ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů Chomutov, který v minulosti působil také jako projektant vytápění.

Při pohledu na energetické standardy budov v jiných evropských zemích, jako jsou Velká Británie, Francie nebo Řecko, je podle něj pochopitelné, že se Evropská unie snaží v této oblasti dosáhnout pokroku. V Česku je však další prostor v tomto oboru malý, řekl v průběhu debaty o směrnici o energetické účinnosti, kterou v Praze pořádala Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) společně se Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR.  

Dobrých standardů prý ČR dosahuje také ve výrobě elektrické energie, uvedl s odkazem na modernizaci některých uhelných elektráren společnosti ČEZ. „Při modernizacích bylo dosaženo zvýšení účinnosti výroby elektřiny z 30 % na přibližně 42 %,“ řekl.  

To prý může být dobrým příkladem pro země bývalého východního bloku, které mají zastaralé uhelné elektrárny s velmi nízkou účinností. Navíc to prý znamená také zajímavé exportní příležitosti pro české firmy, které mají v této oblasti zkušenosti. „I proto jsme rádi, že se o energetické účinnosti hovoří,“ řekl.

Existují přínosy?

Podle energetického experta Svazu průmyslu a dopravy ČR a člena Evropského hospodářského a sociálního výboru Josefa Zbořila se mohou energetické standardy těžko zvyšovat například v energeticky náročných oborech. Ty se prý v České republice dostaly na úroveň nejlepších dostupných technologií z hlediska spotřeby energie i emisí skleníkových plynů.

„Je to ovšem nutné brát s ohledem na specifickou produkci, ne na finanční vyjádření a HDP. To je dobré, pokud chceme energetickou účinnost srovnávat z celoekonomického hlediska, ale rozhodně ne partikulárně,“ řekl. Na energetickou účinnost však podle jeho názoru nelze nahlížet globálně. Je prý třeba pamatovat na to, že výroba a spotřeba energie se řídí vlastními zákonitostmi.

Podle Zbořila může mít zvyšování účinnosti pozitivní přínos pro evropský průmysl, týká se to však pouze některých odvětví. „Nebudu zastírat, že to přínosy má, ovšem pouze pro malou část průmyslu. To jsou dodavatelská odvětví, která budou dodávat těm, kdo dostanou příkaz snižovat energetickou náročnost,“ řekl. Navíc je prý potřeba hledět opatrně na tvrzení, že podpora energetické účinnost prospívá ekonomickému růstu a přináší nová pracovní místa (EurActiv 14.6.2012).

Jak ale připomněl výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák, například dotační program Zelená úsporám v České republice pomohl vytvořit nebo zachovat asi 19.000 pracovních míst (EurActiv 18.6.2012).

Jako další pozitivní přínos zvyšování energetických standardů jmenoval snížení spotřeby fosilních paliv, která musí evropské státy dovážet, a spotřeby energie jako takové. Uvedl, že energetické úspory v budovách jsou podle řady studií schopny zajistit snížení současné spotřeby energie na polovinu.

Potenciály prý existují také v průmyslové výrobě. Nejvíce možností se podle jeho slov otevírá v oblasti energetického managementu a organizačních opatření a také ve vylepšování distribuce tepla, renovaci rozvodů a podobně. Upozornil také na to, že k úsporám energie vede také recyklace a zpětné využívání materiálů, ve kterém Česká republika oproti západní Evropě zaostává.


Stanoviska byla získána při příležitosti konání debaty na téma "Směrnice o energetické účinnosti – příležitost či hrozba české konkurenceschopnosti?", která byla organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU.