Je český prezident ve světě vidět?

zdroj: Evropská rada

Jak prosazovat zájmy tak malé země, jako je Česká republika? Může v tomto ohledu ovlivnit reputaci ČR hlava státu? Mezi odborníky na to panují různé názory. Vesměs se ale shodují v tom, že prezident by měl navenek hájit názory vlády, a neprezentovat své vlastní, pokud se od stanoviska kabinetu odlišují.

Pokud se podíváme do Ústavy, prezident představuje hlavu státu a zastupuje Českou republiku navenek. Je proto jedním z nejviditelnějších politických reprezentantů států. Podle průzkumů veřejného mínění je mezi občany post prezidenta dlouhodobě jednou z nejdůvěryhodnějších ústavních institucí českého politického systému. Jak je však tato pozice vnímána v celosvětovém měřítku?

„Vzhledem k tomu, že jsme ve světovém srovnání země poměrně malá, tak prezident, pokud jím není zcela mimořádná osobnost, jakou byl Václav Havel, nemůže příliš naši pozici ve světě zesílit, ale ani oslabit,“ řekl EurActivu politolog Michael Romancov.

Podle Tomáše Haase, bývalého poradce prezidenta Václava Klause, však ani tak výrazná osobnost českých dějin, jakou byl minulý český prezident, ve světě příliš známá není. „Když se zeptáte sta Američanů, kdo je prezident Havel (…), tak vědět samozřejmě nebudou, protože 20 % Američanů nezná ani svého vlastního prezidenta,“ prohlásil Haas na nedávné debatě pořádané platformou European Leadership & Academic Institute (ELAI).

Svět vs. Václav Klaus

Výraznou postavou současné české politiky je i stávající prezident Václav Klaus. Jak ovlivňují jeho výroky, které se mnohdy neslučují s většinovým názorem, reputaci České republiky ve světě, na to se názory odborníků rozcházejí.

„Jsem přesvědčen, že v této roli Václav Klaus, kdybychom použili školní klasifikační stupnici, neprospěl. Místo toho, aby ve světě reprezentoval Českou republiku – a z hlediska ústavního pořádku platí, že republika je představována tou či onou legitimní vládou, tak reprezentoval sám sebe a své názory,“ dodává Romancov.

S tím souhlasí i předseda Strany zelených Ondřej Liška. „Očekávám, že v této funkci bude působit člověk, který reprezentuje hlavní myšlenky a hodnoty, na nichž se staví tato společnost. Všechno ostatní jsou jeho názory, které má právo prezentovat, ale při jejich prezentaci je nutné oddělovat, co je Václav Klaus a co je Václav Klaus prezident,“ řekl Liška na zmíněné debatě.

Podle politologa Jiřího Pehe není Klaus v zahraničních médiích příliš reflektován, a proto nemůže to, jak je ČR vnímána světovou veřejností, nijak zvlášť ovlivnit. Dodává však, že Klaus některými svými kroky poškodil pověst republiky u mezinárodních institucí a politiků.

Konkrétními příklady jsou podle něj prezidentova roztržka s americkým velvyslancem kvůli válce v Iráku, která se podepsala na česko-amerických vztazích, či „nesrozumitelné jednání“ českého prezidenta během vyjednávání o ratifikaci Lisabonské smlouvy (EurActiv 16.10.2012).

Pehe v této souvislosti zmiňuje i Klausovy přednášky o globálním oteplování během summitu OSN ke změnám klimatu, jenž se uskutečnil v roce 2007. Podle tohoto politologa kvůli nim Česko při výběru nového nestálého člena Rady bezpečnosti ztratilo podporu přímořských států na úkor Chorvatska.

Příští prezidentské volby, ve kterých si svou hlavu státu budou moci Češi poprvé vybírat přímo, se uskuteční v lednu roku 2013. Václav Klaus, který končí již své druhé prezidentské období, v nich již kandidovat nemůže.