Japonští vědci pracují na novém léku pro pacienty s kolorektálním karcinomem

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Vuono.

Japonští vědci možná drží v rukou klíč k novému léku, který přinese naději pacientům s metastatickým nádorem rakoviny tlustého střeva a konečníku. Výsledky výzkumu nedávno publikoval odborný časopis The Lancet Oncology.

Pacientům s metastatickým kolorektálním karcionem (mCRC), na které nezabírá standardní léčba, se možná blýská na lepší časy. Vědci v Japonsku totiž vyvíjejí nový lék, který by mohl v budoucnosti představovat základ pro účinnější léčbu pacientů s tímto typem nádoru. Na novinku, která byla publikována v odborném časopise The Lancet Oncology, upozornil server Kolorektum.cz. 

Lék, který nese pracovní název TAS-102 byl již podán 169 pacientům, kteří trpí metastatickým CRC a v minulosti neúspěšně absolvovali několik cyklů chemoterapie, nebo podstoupili jiný druh léčby (více o CRC v LinksDossier). 

Ve srovnání se skupinou pacientů, kterým bylo podáno pouze placebo, totiž testovaní pacienti vykázali delší dobu přežití – tj. 9 měsíců (placebová skupina vykázala pouze 6,6 měsíců), a riziko úmrtí se u nich snížilo o 44 %.

Vzhledem k tomu, že se u pacientů, kterým byl lék TAS-102 podáván, zlepšil i průběh onemocnění, japonští vědci nabyli přesvědčení, že vyvíjený lék je relativně bezpečný, a to i přesto, že u některých pacientů byly zaznamenány vedlejší účinky (především změna v krevním obrazu). 

„Onkologové naléhavě potřebují účinný lék, který dokáže prodloužit přežití předpečených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Naše výsledky ukázaly, že TAS-102 vykazuje slibnou účinnost a lehce zvladatelný bezpečnostní profil pro skupinu pacientů, u kterých byly prakticky vyčerpány všechny léčebné možnosti,“ řekl Takayuki Toshibo, lékař a hlavní autor studie. 

Jak ale podotkl jeho kolegaAlberto Sobrero z Ospedale San Marino v italském Janově, nový lék si ještě vyžádá další výzkum. Pokud se i zde prokáže jeho účinnost a bezpečnost, může být podle něj považován „za výrazný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu“. 

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější zhoubné nádory na světě. V drtivě většině případů bývá diagnostikován u osob starších 50 let, ale výjimkou nejsou ani mladí lidé, kteří mohou onemocnět kvůli dědičným vlastnostem nemoci.  

V Evropě této chorobě každoročně podlehne 200 tisíc Evropanů. V České republice je každý rok zaznamenáno na 8 tisíc zhoubných nádorů CRC, které mají na svědomí smrt 4 tisíců pacientů.