Jak si Řecko povede během předsednictví v Radě EU?

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Idea go.

Řecko převezme 1. ledna 2014 předsednictví v Radě EU. Celkově se jedná již o pátou řeckou předsednickou roli, ale na rozdíl od předchozích zkušeností se nyní země musí vyrovnávat s následky hospodářské a finanční krize. Očekává se, že Řecko se pokusí snížit náklady na vedení předsednictví, což by ale nemělo předsedání Radě EU nijak omezit. Zemi čeká v čele Rady především příprava na evropské volby v květnu 2014.

Současnou předsedající zemí v čele Rady EU je Litva (EurActiv 8.8.2013). Pobaltská země, která převzala funkci po Irsku, tvoří právě s Irskem a Řeckem takzvané předsednické trio. Cílem těchto předsedajících trojic je příprava a rozvoj dlouhodobých plánů, na něž by šestiměsíční předsednictví nestačilo.

Programem současného tria je především zvýšit hospodářský růst EU, vytvářet pracovní místa, zajistit finanční stabilitu a zvýšit konkurenceschopnost Evropské unie.

Řecký program předsednictví se do jisté míry shoduje s programem tria. V srpnu vlastní program představil řecký ministr zahraničí Evangelos Venizelos. Jednou z řeckých priorit tak bude například jednání o tvorbě pracovních míst či jednání o imigraci přes periferní státy EU.

Ministr Venizelos podtrhl, že Evropa se nachází na křižovatce a celou Evropskou unii čeká vyřešení současných vážných problémů souvisejících s krizí.

Podobně se vyjádřil již v září José Manuel Barroso, předseda Evropské komise. Na tiskové konferenci s řeckým ministrem zahraničí Antoniem Samarasem řekl, že se těší na společnou práci v tento pro Evropu „rozhodující čas“.

Finanční zátěž

Řecko se v roce 2009 dostalo do vážných finanční potíží, které vyvrcholily tím, že země musela požádat o zahraniční finanční pomoc. Athény tak mezi lety 2010 a 2012 získaly 246 miliard eur ve dvou balíčcích, vyloučen ale zatím není ani třetí záchranný balíček, tzv. bailout (EurActiv 6.9.2013).

Je tedy otázkou, nakolik bude pro Řecko předsednictví finančně zatěžující a zda se mohou problémy země promítnout do jeho agendy.

Petr Kaniok, politolog z Masarykovy univerzity, se domnívá, že nikoliv. Ve vyjádření pro EurActiv uvedl, že Řecko předsednictví zvládne organizačně i logisticky bez větších problémů.

I přesto, že zemi čeká během předsednictví v Radě EU příprava na evropské volby i jejich samotný průběh v květnu 2014, Řecko ale chce podle informací tamější administrativy na rozdíl od předchozích předsednictví výrazně zeštíhlit úřednický aparát potřebný k předsednictví (EurActiv 29.10.2013).

Zatímco předcházející předsedající státy utratily mezi 60 a 80 miliony eur, Řecko nechce utratit více než 50 milionů eur. „Možná bude méně doprovodných a kulturních akcí a méně akcí na území Řecka,“ podotkl Kaniok. Jak ale dodal, ekonomické problémy země by se neměly nějak podstatně promítnout do průběhu předsednictví.

Extrémní řešení?

I případné zhoršení ekonomické situace v Řecku by se podle osloveného politologa zřejmě nijak neodrazilo na celkovém předsednictví v Radě. Domnívá se, že k extrémnímu řešení, například v podobě odebrání předsednictví, téměř nemůže dojít.

„Něco takového si nedovedu představit. Kalendář jednání a agenda se připravují dlouho dopředu s tím, že schůzky bude řídit právě Řecko. Těžko by někdo dokázal operativně zaskočit a podstata předsednictví je navíc skutečně v Bruselu,“ uvedl Kaniok redakci.

Jak Petr Kaniok dodal, Řecko by na tom muselo být tak špatně, že by došlo k uzavření stálých zastoupení a odvolání odborníků z pracovních skupin, a to je v současné době spíše nereálné.

Předsedajícím státem bude Řecko od 1. ledna do 30. června 2014. Na dalších šest měsíců ho poté nahradí Itálie.