Investice do regenerace brownfieldů podpoří na Moravskoslezsku nový fond Jessica

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, viceprezident EIB Matthias Kollatz-Ahnen; zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas a viceprezident Evropské investiční banky Matthias Kollatz-Ahnen včera podepsali smlouvu o financování holdingového fondu Jessica. Fond, do nějž kraj převede 500 milionů korun z ROP Moravskoslezsko, bude nabízet dlouhodobé úvěry, záruky a investiční kapitál na projekty, které mají potenciál v budoucnu vytvářet zisk.

Založení holdingového fondu Jessica představuje nový způsob využívání peněz z evropských fondů a Moravskoslezsko se po včerejšku stalo prvním českým regionem, který se k němu odhodlal.

Zatímco běžné operační programy nabízejí podporu výhradně formou nenávratných dotací, Jessica regionům dává možnost získat peníze zpět a v budoucnu je opět použít na podporu dalších investic. Nástroj je určen výhradně na rozvoj měst a městských oblastí.

Jessica je společnou iniciativou Evropské komise, Evropské investiční banky (EIB) a Rozvojové banky Rady Evropy a jejím cílem je podpora udržitelných investic, růstu a zaměstnanosti v městských oblastech. Hlavní ideou je účelněji využít prostředky z evropských fondů a s jejich pomocí zapojit do investičních projektů i soukromý sektor. Na financování projektů se totiž mají vedle peněz z evropských fondů podílet i EIB, komerční banky, ale také soukromí investoři.

Podmínky, za kterých bude Jessica poskytovat půjčky nebo záruky budou výhodnější než je běžné na trhu. Příjemci budou moci využít například nižších úrokových sazeb nebo delší doby splatnosti. Investiční záměry musí ale na druhou stranu zapadat do oblastí, které region hodlá prostřednictvím Jessicy podporovat. O financování mohou projevit zájem soukromí i veřejní investoři.

Moravskoslezský kraj plánuje, že podpora poputuje na regeneraci nevyužitých průmyslových objektů (tzv. brownfields). Zmíněných 500 miliard korun bylo v ROP Moravskosleszsko původně vyhrazeno právě na podporu takových projektů, ale podle hejtmana Jaroslava Palase o ně nebyl za současných podmínek zájem a region se proto rozhodl peníze převést do nového nástroje financování. „Oblast brownfields, která je spojena s mnoha majetkoprávními otázkami a dalšími překážkami, je za současných dotačních podmínek jen těžce podporovatelná,“ říká hejtman. Jessica podle něj otevírá „zcela nové perspektivy“.

Uzavření smlouvy mezi Regionální radou Moravskoslezsko a zástupcem EIB povede k vytvoření holdingového fondu, který bude mít podíl ve fondech rozvoje měst. Ty se budou lišit podle oblastí, které bude jejich prostřednictvím možné podporovat. Pro začátek region počítá se jedním či dvěma fondy, ale časem jich může být více. Záležet prý bude především na zájmu investorů.

Holdingový fond bude zpočátku spravovat Evropská investiční banka. Podle jejích pravidel se budou také vybírat zájemci o správu jednotlivých fondů rozvoje měst, v jejichž kompetenci bude posouzení jednotlivých investičních záměrů a rozhodnutí o poskytnutí podpory. Účast EIB je podle Matthiase Kollatz-Ahnena pouze dočasná (3-6 let). "V případě potřeby jsme ale ochotni pokračovat dál," dodal.

Příklad Moravskoslezska budou zřejmě v nadcházejících měsících následovat i další regiony soudržnosti. O zpracování studie, která posoudí, zda je možné Jessicu realizovat, požádaly EIB podle Ireny Moozové, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, dva další regiony – Severovýchod (pokrývá Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj) a Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj).

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, jehož úřad má koordinaci financování z evropských fondů na starosti, věří, že s pomocí Jessicy by se mohlo také podařit překonat nedůvěru finančního sektoru ke spolufinancování projektů z evropských fondů. „I s pomocí analýz, které se zabývají využitím Jessicy bychom rádi bankám pomohli pojmenovat riziko evropských fondů a ukázat jim, že není stoprocentní,“ uvedl ministr.