Hospody nebo obchody na vesnicích dostanou podporu. Stát chce udržet lidi na venkově

rozvoj venkova

© Shutterstock / Filosofff

Malí podnikatelé na venkově budou moci čerpat zvýhodněné úvěry nebo další formy podpory od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Tu chce vláda změnit na národní rozvojovou banku.

Malí a střední podnikatelé ve znevýhodněných venkovských oblastech dostanou finanční podporu. Budou moci čerpat zvýhodněné úvěry u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) nebo si nechat zaplatit část úroků z komerčních úvěrů.

Ke konci srpna o tom rozhodla vláda, která chce podpořit život v odlehlejších oblastech Česka a zastavit jejich vylidňování.

Program se proto bude zaměřovat na obce s klesajícím počtem obyvatel, ve kterých působí málo podnikatelů a trpí vysokou nezaměstnaností. Jejich seznam byl určen podle metodiky ministerstva pro místní rozvoj a zahrnuje více než 2 500 obcí.

„Drobní, malí a střední podnikatelé hrají na vesnicích naprosto klíčovou roli. Tvoří totiž základní infrastrukturu a obslužnost venkova, ať už jde o malé obchody, řemesla nebo střední firmy zaměstnávající místní lidi,“ vysvětlil ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), který podporu navrhl.

„Rolí ČMZRB je podporovat rozvoj nejen malého a středního podnikání, ale právě i drobných živnostníků na venkově, kteří hrají jednu z hlavních rolí udržení života v těchto oblastech,“ řekl k tomu předseda představenstva a generální ředitel banky Jiří Jirásek.

Přečtěte si také: Český venkov stárne – jak to změnit? >>>> 

Podporu budou moci využívat například provozovatelé koloniálů, hospod a penzionů, řemeslníci a další živnostníci.

Venkov nejsou jen zemědělci

Zástupci malých a středních firem rozhodnutí vlády vítají. Srovnávají se tak podle nich podmínky pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a rybolovu a těmi, kdo působí v jiných odvětvích.

Farmáři, lesníci a rybáři totiž mohou dlouhodobě využívat podobnou podporu od Podpůrného garančního a lesnického fondu (PGRLF).

„Dlouhodobě poukazujeme na to, že podnikání ne venkově je nutno brát v širším pohledu a nekoncentrovat podporu jen na zemědělské subjekty. Obslužnost a přirozený ruch obcí zabezpečují stejně tak malé koloniály, hospody nebo řemesla,“ uvedl předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Karel Havlíček.

Podpora prostřednictvím finančních nástrojů ČMZRB je podle něj férový nástroj, který na rozdíl od přímých dotací nenarušuje tržní prostředí a motivuje firmy k aktivitě.

Řada podnikatelů odklon od dotací uvítá, říká šéf ČMZRB >>>>

Podnikatelé budou moci získat až třímilionový zvýhodněný úvěr, nebo finanční příspěvek až 15 tisíc eur (téměř 400 tisíc korun) v režimu de minimis. Doba splatnosti úvěru bude sedm let s možností ročního odkladu splátek.

Druhá forma podpory spočívá v úhradě části úroků z komerčních úvěrů, a to až do výše 4 % z jistiny úvěru. V případě nemovitého majetku ovšem nesmí úvěr přesáhnout 10 milionů korun, u ostatního majetku pak 5 milionů.

Peníze, které bude administrovat ČMZRB, ze svých zdrojů poskytne ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj. Počítá se i s možností spolufinancování z rozpočtu krajů.

Národní rozvojová banka

„Schválení materiálu vnímá naše banka jako důležitý krok v soustředěné podpoře podnikatelského segmentu a jsme připraveni spustit program co nejdříve, jakmile budou dohodnuty všechny parametry chystaného produktu,“ říká šéf ČMZRB Jirásek.

ČMZRB by v budoucnu měla působit jako národní rozvojová banka, která má pomoci realizovat státní hospodářskou politiku, více rozběhnout využívání finančních nástrojů v Česku a přispět k lepšímu čerpání peněz z EU.

Vedle podpory malého a středního podnikání, rozvoje obcí a infrastruktury se má nově více zaměřit i na poskytování podpory v oblasti úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, vědy, výzkumu a inovací a sociálního podnikání.

Dosud ČMZRB spolupracovala hlavně s ministerstvem průmyslu a v menší míře i ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem zemědělství. Jako národní rozvojová banka by měla své kapacity poskytovat také ostatním rezortům.

Přečtěte si rozhovor s Jiřím Jiráskem: Česko potřebuje infrastrukturu pro využívání finančních nástrojů >>>>

Úlohou národní rozvojové banky bude také působit v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.

Vláda nyní bude muset schválit zákon o rozvojové bance ČR. Předložen jí má být do konce října.