Hnutí Duha: Dejte Zelené úsporám zelenou

Poté, co se v médiích objevila zpráva o tom, že ministerstvo životního prostředí uvažuje o uzavření programu Zelená úsporám, který podporuje úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech, ekologická organizace Hnutí Duha přichází s vlastním řešením co dál.

„Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech,“ píše se na webových stránkách programu Ministerstva životního prostředí, který administruje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a který byl spuštěn v roce 2009.  

Finanční prostředky na tento program získala Česká republika prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů, který byl jako protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách dojednán v roce 1998.  

Zelená úsporám je také program, v němž o státní dotaci může požádat soukromá osoba, rodina nebo i domácnost. 

Co bude dál? 

V říjnu loňského roku ministerstvo životního prostředí pod vedením tehdejšího ministra Pavla Drobila přijalo tolik žádostí o dotace, že se začalo obávat toho, zda bude schopno každou z nich uspokojivě vyřídit. Z tohoto důvodu se rozhodlo program dočasně pozastavit a nové žádosti dále nepřijímat.  

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který se svého úřadu ujal teprve letos v lednu, chce nejprve všechny podané žádosti vyhodnotit a až poté přijde na řadu rozhodnutí o tom, co bude dál. 

„Nejdřív musíme vyřídit žádosti, které již byly podány a na které jsou peníze. Neumím v tuto chvíli říct, jaká konkrétní suma to je, protože stále není několik tisíc žádostí vyhodnoceno. Teprve potom budeme vědět, kolik reálný deficit je,“ uvedl na začátku února Chalupa.  

„Naším cílem není zbořit program, ale co nejrychleji uspokojit žadatele,“ zopakoval nedávno (14. února) Chalupa.

Energetická nezávislost 

Ekologická organizace Hnutí Duha se ale podobným úvahám brání a snaží se ministerstvo přesvědčit o tom, aby program neuzavíralo. 

„Úspěšný program na zateplování domů by měl uspokojit všechny své současné zájemce o zdravé bydlení a menší účty za teplo,“ uvádí ve své tiskové zprávě. Za tímto účelem prezentovala i studii, která tvrdí, že „důkladné zateplení většiny českých domů by domácnostem, obcím a podnikům ušetřilo 39 miliard korun ročně“.

A to není všechno. Ekologická organizace minulý týden dokonce představila vlastní řešení. Podle jejího návrhu by měl Nečasův kabinet vytvořit Program energetické nezávislosti, který podá domácnostem pomocnou ruku při zateplování jejich domů. 

„Česká republika tak srazí svoji nechtěnou závislost na povrchových uhelných dolech a na zemním plynu z Ruska,“ argumentuje organizace, která si myslí, že by nový program mohl navázat na úspěchy Zelené úsporám. 

„Vláda by měla přestat odevzdaně čekat na příští plynovou krizi, ale vyhrnout rukávy a pustit se do plošného zateplování domů. Pouze tak můžeme skončit se závislostí na ruském plynu a končících uhelných dolech. Každý může mít útulný, teplý a zdravý domov – a přitom miliony domácností ušetří za vytápění tisíce korun ročně,“ prohlásil Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA. 

Rozpočet nového programu by měl podle organizace činit 16 miliard korun ročně a finanční prostředky by se získávaly prostřednictvím aukcí povolenek ke znečišťování, které si budou kupovat uhelné elektrárny, hutě, chemičky a jiné velké podniky. 

O „překlenovací injekci“ by se podle Hnutí Duha měl postarat energetický gigant ČEZ, který by ji měl financovat částí ze svých letošních zisků. 

„Dividendy elektrárenské společnosti vznikají z peněz, jež české domácnosti musí platit za elektřinu. Stát by je rodinám vrátil tím, že jim zateplením domů a bytů pomůže snížit účty za energii,“ uvádí tisková zpráva organizace. 

„V příštích měsících budeme o vytvoření programu jednat s ministry i dalšími politiky,“ slibuje Kotecký.