Hnutí Duha chválí Chalupu, ministr chce pokračovat v zateplování domů

zdroj: WikimediaCommons.org

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa chce, aby program energetických úspor pokračoval a navrhl, aby byl financován prostředky z prodeje emisních povolenek. Ministr to řekl na semináři, který včera (3. května) uspořádalo Hnutí DUHA společně s Heinrich Böll Stiftung Praha.

..Naděje těch, kteří nestihli podat žádost na zateplení svého domu před tím, než byl program Zelená úsporám kvůli velkému počtu žadatelů uzavřen, po včerejších slovech ministra životního prostředí Tomáše Chalupy zase trochu svitla. 

Chalupa na semináři „Jak dál po Zelené úsporám“ prohlásil, že by byl rád, aby program energetických úspor pokračoval a navrhl, aby byl financován z aukcí povolenek za znečištění. 

Podle odhadů by v letech 2013 až 2020 mohla vláda tímto způsobem získat až 87 miliard korun a Chalupa chce, aby se část z těchto peněz investovala do energetické úspornosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. 

„Pokud ministr Chalupa chce, aby velká část výnosů z povolenek šla do energetických úspor, je to výborná zpráva pro české domácnosti, naši ekonomiku i naše zdraví,“ pochválil Chalupu Martin Sedlák z ekologického Hnutí Duha. „Systematické, plošné zateplování domů je nejrozumnější způsob, jakým vláda může tyto peníze použít,“ dodal. 

Poté, co Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), který administruje program Zelená úsporám (jež odstartoval v roce 2009), oznámil, že nebude kvůli velkému množství žadatelů a nedostatku financí přijímat další žádosti, Hnutí Duha představilo vlastní řešení – nový Program energetické nezávislosti (EurActiv 23.2.2011). 

Ten by měl navázat na Zelenou úsporám a pomáhat domácnostem se zateplováním jejich domů. Studie, kterou si ekologické hnutí nechalo zpracovat, tvrdí, že „důkladné zateplení většiny českých domů by domácnostem, obcím a podnikům ušetřilo 39 miliard korun ročně“. 

Ministr Chalupa je ale přesvědčen, že se mu podaří opětovně rozběhnout Zelenou úsporám. Odhaduje, že by se tak mohlo stát ve druhé polovině roku.  

Chybějících 8 miliard korun totiž hodlá ministr zajistit například tím, že zhruba polovinu částky získá z původní alokace, která byla v programu vyčleněna na zateplování škol, nemocnic a dalších veřejných budov. 

Na včerejším semináři ministr oznámil, že peníze obcím a městům, které si na rozhodnutí ministerstva stěžovaly, vynahradí vypsáním nové výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Radnice by si tak mohly přijít na dvě miliardy korun. 

Zatímco program Zelená úsporám získával finanční prostředky z prodeje kjótských emisních povolenek, který dosud vynesl skoro 19 miliard korun. OPŽP představuje jeden z programů, přes nějž do České republiky přicházejí dotace z evropských fondů.