Exportéři, hurá do Koreje

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa včera spolu se zástupci Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) prezentoval závěry studie o dopadech Dohody o volném obchodu s Korejskou republikou na ekonomiku České republiky.

Hlavní závěr zní: dohoda mezi EU a Korejskou republikou výrazně přispěje k liberalizaci vzájemného obchodu.

„V okamžiku vstupu smlouvy v platnost přestane platit clo pro 70 % všech celních položek, do 5 let pak zmizí clo v 99 % případů. Neméně významným přínosem této dohody je také odstranění netarifních překážek obchodu, které jsou v současné době výraznou bariérou pro vstup evropských vývozců na korejský trh,“ vysvětluje Martin Tlapa.

Podle závěrů studie AMO bude jedním z důležitých dopadů dohody nárůst českých vývozů do Koreje o více než čtvrtinu a dovozů z Koreje o více než 15 %.

„Ve vývozu budou posilovat zejména tradiční odvětví, a to ostatní strojírenství a ostatní zpracovatelský průmyslu. Pozitivní vliv bude mít dohoda rovněž na menší odvětví s vysokým potenciálem, jako je například potravinářský průmysl,“ říká analytička Asociace pro mezinárodní otázky Alice Savovová a doplňuje: „Na straně dovozu se pak bude jednat o nárůst ve zpracovatelském průmyslu a dopravě.“

Vyděláme na službách 

Pozitivní vliv však nelze podle dopadové studie AMO omezit na prostý nárůst výměny zboží. Dohoda nabízí významný prostor pro evropské poskytovatele služeb. České firmy mohou těžit například z odstranění povinnosti spolupráce s místním podnikatelem v případě služeb ve stavebnictví nebo ze zlepšených podmínek pro poskytování právních služeb, například pro potenciální korejské investory. Trh se otvírá kromě jiného také v oblasti pomocných služeb letecké dopravy, jako je pozemní odbavení, služeb v oblasti životního prostředí, kam patří kupříkladu čištění odpadních vod, expresního doručování či finančních služeb.

Velký potenciál má rovněž otevření trhu v oblasti vládních zakázek na stavební práce a tzv. BOT projekty, což jsou významné projekty, které státy realizují ve spolupráci se soukromým sektorem. Zde mohou české firmy participovat samostatně či ve spolupráci s evropskými či korejskými partnery na velkých, zejména infrastrukturních stavbách.

Při hodnocení dopadů dohody je nutné počítat s tím, že české firmy nespolupracují s korejskými pouze v přímých vztazích. Vyčíslením subdodávek pro evropské partnery či podílem českých firem na evropských projektech nasměrovaných do Koreje se žádná studie nezabývá.

„Přitom Evropské státy ročně do Koreje vyváží zboží za zhruba 25 miliard eur a služby za nejméně 14 miliard. Podle studie, jejíž vypracování si zadala Evropská komise, by dohoda mohla zvýšit export evropského zboží a služeb do Koreje až o 41 miliardu eur. Jsem si jist, že na těchto číslech, kromě přímých kontraktů, participuje řada firem nepřímo,“ uzavírá Tlapa.

Chce to vyvážit

I když český Svaz průmyslu a dopravy dohodu podpořil, tuzemští nejvýznamnější exportéři: automobilky se staví proti ní. „Současná podoba dohody je výhodná pouze pro korejskou stranu, a to především v nejcitlivější oblasti dohody – v automobilovém průmyslu. Pokud by byla smlouva přijata v současné podobě, ublížilo by se tím významné části nejen tuzemské, ale celé evropské ekonomiky,“ uvedl v tiskovém prohlášení Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů Škody Auto (citovaný serverem Euro.cz).

Poukazuje na to, že se do Evropy ročně doveze asi 700 tisíc korejských vozů, zatímco opačným směrem putuje pouze 30 tisíc aut. Liberalizací by podle něj korejský export ještě rapidně vzrostl. „Naopak šance dostat evropské automobilky na jihokorejský trh by navzdory smlouvě zůstaly v podstatě stejně nízké,“ domnívá se Špicar.

I přesto, že dohoda pravděpodobně začne platit už v polovině září, nemá ještě úplně vyhráno. Postupně jí totiž musí ratifikovat všechny národní parlamenty členských států. A české automobilky už avizovaly, že se bez boje nevzdají a budou ve sněmovně lobbovat za její nepřijetí. Podle pozorovatelů ovšem pravděpodobně projde.

Podrobnosti k obchodním vztahům EU-Korea i k nové dohodě zde.