Evropští i čeští maloobchodníci chtějí bránit plýtvání potravinami a vzniku odpadů

Potraviny pult

Evropská komise by ráda dosáhla snížení množství odpadu tvořeného potravinami do roku 2020 na polovinu. Společnosti sdružené v evropském maloobchodním fóru se i proto rozhodly zapracovat na boji proti plýtvání potravinami. Existuje pro to prý řada postupů, od zlepšení dodavatelského řetězce po nakládání s prošlými trvanlivými potravinami.

Evropští maloobchodníci se tento týden zavázali přijmout dobrovolná opatření, pomocí kterých chtějí předcházet vzniku nadměrného odpadu a zejména plýtvání potravinami.

V otázce udržitelnosti si společnosti sdružené v evropském maloobchodním fóru stanovily řadu cílů již v minulosti. V úterý (10. října) se v Bruselu shodly na tom, že i v období hospodářské krize je nutné přejít k modelu účinného využívání zdrojů.

Souvisí to také s politikou, kterou si do roku 2020 stanovila Evropská unie. V plánu pro účinné využívání zdrojů usiluje například o snížení množství odpadu tvořeného poživatelnými potravinami na polovinu.

„Plýtvání potravinami je špatné jak z ekonomického, tak morálního hlediska. Proto si Komise stanovila cíl snížit do roku 2020 objem odpadu tvořeného poživatelnými potravinami na polovinu. Maloobchodníci vstupují do hry v klíčový okamžik, kdy se spotřebitelé rozhodují, zda si určitý produkt koupí. Mají zásadní úlohu, dokonce odpovědnost, a tou je vést spotřebitele k rozhodnutím, jež budou lépe napomáhat udržitelnému rozvoji,“ řekl k tomu evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.

„Hlavní výzvou pro maloobchod je, aby se volba udržitelných produktů stala pro spotřebitele zároveň snadnou volbou, a my je v tom, pokud to bude možné, podpoříme,“ prohlásila předsedkyně podnikatelského sdružení EuroCommerce Lucy Neville-Rolfe.

Z popelnice do lednice

Maloobchodní fórum vzniklo v roce 2009 jako dobrovolná platforma, která má usnadňovat dialog mezi Evropskou komisí a maloobchodníky v oblasti udržitelné spotřeby. Mezi jeho členy patří také řada společností, které provozují supermarkety a obchody i v České republice.

Podle svých zástupců mají již v současné době vypracovány postupy, které plýtvání zabraňují. Týká se to například fungování logistických center, která zajišťují zásobování obchodů nebo dodržování teplotního řetězce, které zabraňuje tomu, aby se zboží kazilo, uvedl tiskový mluvčí společnosti Kaufland Michael Šperl.

Podle manažerky pro společenskou odpovědnost společnosti Ahold Martiny Černé lze plýtvání zabraňovat také dalšími způsoby. „Tím relativně jednoduchým, kterému můžeme pomoci i my, je například nabízení více velikostí balení určitých výrobků, aby si každý mohl nakoupit podle své potřeby,“ řekla EurActivu.

Pokud se zboží v obchodech navzdory těmto postupům blíží ke konci data minimální trvanlivosti, je možné jej zákazníkům nabídnout za výhodnější cenu, dodala Alice Müllerová, Corporate Affairs Coordinator ve společnosti Tesco.

Existuje i možnost poskytnout trvanlivé potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti tzv. potravinovým bankám. Potraviny, které jsou zdravotně nezávadné, pak mohou být rozděleny s pomocí neziskových organizací lidem, kteří se ocitli v nouzi, řekla také Černá.

Jak ale upozornil například německý dokumentární film režiséra Valentina Thurna „Z popelnice do lednice“, k plýtvání potravinami prý v obchodech stále dochází.  „Stačí se podívat do odpadních kontejnerů supermarketů či do nejbližší popelnice, abychom zjistili, v jak obrovské míře plýtváme jídlem. […] Pokud bychom plýtvání omezili o polovinu, mělo by to na produkci skleníkových plynů podobný efekt, jako kdyby ze silnic zmizelo každé čtvrté auto,“ píše se v průvodním textu distributora k tomuto dokumentu.

Potravinami se příliš plýtvá také podle Evropského parlamentu. Podle jeho informací je v Evropě každý rok vyhazováno až 50% nezávadných potravin.