Evropské unii důvěřuje více než polovina Čechů

© European Union

Evropské unii v současné době důvěřuje víc než polovina lidí v Česku, nedůvěru v červencovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyjádřilo 41 procent dotázaných. Mírně nadpoloviční důvěru Čechů má také NATO a OSN. O výsledcích průzkumu dnes CVVM informovalo ČTK.

Evropské unii podle průzkumu spíše důvěřuje 46 procent lidí a rozhodně jí věří šest procent. Rozhodnou nedůvěru vyslovilo 14 procent lidí, unii spíše nedůvěřuje 27 procent. Zbylých 16 procent uvedlo, že nevědí.

Proti předchozímu průzkumu z loňského července se podle CVVM výsledky statisticky významně nezměnily. Před rokem EU věřila rovná polovina Čechů. „V delším časovém horizontu vidíme, že důvěra EU byla vyšší mezi lety 2003 až 2010, kdy se stabilně držela nad polovinou a v roce dosáhla 2004 nejvyššího výsledku, když EU důvěřovaly téměř dvě třetiny (64 procent) české veřejnosti. Významnější propady důvěry jsme zaznamenali v letech 2012 a 2016,“ uvedli autoři průzkumu. Od roku 2018 nepozoruje CVVM významnější výkyvy, doplnilo.

Důvěra institucím EU. Zdroj: CVVM

Jiná situace je u důvěry jednotlivým institucím EU, pohybuje se od jedné čtvrtiny po necelé dvě pětiny společnosti a nedůvěra vůči těmto úřadům mírně převažuje nad důvěrou. Třeba Evropské komisi věří 38 procent dotázaných, nedůvěru má u 40 procent. Podobně Evropskému parlamentu vyjádřilo důvěru 37 procent a nedůvěru 43 procent lidí. Některé unijní instituce podle CVVM významný podíl veřejnosti nezná, téměř 30 procent se takto vyjádřilo o předsedovi Evropské rady nebo o takzvaném ministrovi zahraničí EU.

Zapojte se do debaty o budoucnosti Evropské unie. Nikdo jiný to za vás neudělá

Žádný jiný stát EU nepodceňuje Konferenci o budoucnosti Evropy tak mocně jako Česká republika. Jenže právě tato konference ukončí tradiční českou unijní politiku, která vždy zahajuje mocnou ofenzívou apatie, aby nakonec přešla do pozdního protestu, píše v komentáři David Klimeš.

Také důvěra v NATO a OSN se proti minulému průzkumu před rokem významně nezměnila. V Severoatlantickou alianci mělo důvěru 54 procent dotázaných, nevěřilo jí 34 procent. Organizaci spojených národů letos v červenci věřilo 53 procent lidí, nedůvěru vyslovila třetina. „Aktuálně je hodnota důvěry v OSN jedna z nejnižších (obdobně jako v roce 2012, 2016 a 2020),“ uvedli autoři průzkumu.

CVVM upozornilo, že důvěra české veřejnosti vůči OSN, NATO a EU je poměrně silně provázaná. „Pokud lidé důvěřují EU, důvěřují častěji i OSN a NATO a naopak,“ podotkli autoři průzkumu. Více než 900 respondentů se dotazovali mezi 26. červnem a 11. červencem.