Eurobarometr: Evropany nejvíce „pálí“ nezaměstnanost, životní prostředí jen málo

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: graur razvan ionut

Nezaměstnanost a hospodářský stav zemí a regionů jsou podle Evropanů nejzávažnějšími současnými otázkami. Ukázal to první Eurobarometr provedený na regionální úrovni. Češi většinou hodnotí ekonomickou situaci svého regionu jako špatnou, pozitivně se nedívají ani na kvalitu života.

Nezaměstnanost a ekonomická situace jsou podle obyvatel Evropské unie v současné době důležitějšími otázkami než životní prostředí, imigrace nebo například fungování vzdělávacího systému. Ukázal to alespoň první Eurobarometr provedený na regionální úrovni ve všech členských státech EU. V průběhu srpna a září se jej zúčastnilo více než 50.000 lidí.

Průměrně 61 % Evropanů považuje za nejvýznamnější současný problém ve svém regionu nezaměstnanost. V osmi regionech ve Španělsku, Itálii a Polsku ji za nejzávažnější otázku označilo dokonce 91 % lidí. Výjimkou z toho trendu jsou pouze některé oblasti Německa. V českých regionech vybralo nezaměstnanost jako největší problém okolo 40–60 % obyvatel.

V žebříčku nejzávažnějších problémů následuje ekonomická situace (průměrně 32 %), největší význam jí lidé přikládají ve Slovinsku a na Kypru.

Celkově 71 % dotázaných v celé EU pak odpovědělo, že hospodářskou situaci své země považují za špatnou. V České republice to bylo dokonce 84 % lidí. Nejhůře si v tomto hledisku stojí Řecko se 100 % a Španělsko s 99 %. Jen o málo lépe jsou na tom Portugalsko (97 %) a Irsko (96 %). V Maďarsku označilo ekonomický stav za špatný 93 % lidí.

Nejlépe si naopak stojí Švédsko, kde se 83 % lidí domnívá, že ekonomická situace je dobrá. Podobně je na tom Lucembursko s 82 %, na třetím místě se umístilo Německo (77 %).

Obyvatelé těchto zemí také pozitivně hodnotí kvalitu života ve svých regionech. Česká republika je naopak mezi státy, kde kvalitu života považuje za dobrou méně než polovina obyvatel. Méně než 7 % lidí se domnívá, že se tato situace v budoucnu zlepší.  

Nejmenší závažnost je podle průzkumu v evropských regionech přikládána otázkám životního prostředí. Za důležité je totiž průměrně označilo pouze 6 % lidí, o něco více to bylo pouze ve dvou regionech ve Švédsku a Francii. Menší pozornost se v Evropě přikládá také otázkám imigrace, kriminality a vzdělávacího systému.

Kdo má mluvit o Evropě?

V Eurobarometru lidé také odpovídali na otázku, kteří veřejní představitelé jsou nejlépe schopni vysvětlovat veřejnosti dopady evropských politik na každodenní život ve státech Unie.

Ukázalo se, že v zemích nejvíce postižených špatnou ekonomickou situací, jako jsou Řecko, Španělsko a Itálie, lidé svým politickým elitám v tomto ohledu příliš nedůvěřují. Přiblížit evropskou politiku občanům tam podle většiny dotázaných neumí nikdo. 

Ve Francii, Polsku nebo Velké Británii lidé v této otázce spoléhají na své regionální představitele. Skandinávské země zase spíše na své zástupce na národní úrovni. V České republice lidé nejčastěji odpovídali, že takovou roli nejlépe zastávají členové Evropské komise.