Evropské priority nové vlády? Dokončení vnitřního trhu nebo integrace západního Balkánu

© Pixabay

Kapitoly o zahraniční politice a evropských záležitostech ve vládním programovém prohlášení jsou podle politologa Petra Kanioka z Masarykovy univerzity v Brně racionálním průsečíkem pozic všech koaličních stran. Na dotaz ČTK dnes ale také řekl, že je zarážející dublování odstavců o EU a předsednictví v obou kapitolách. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza uvedl, že evropská část programu je napsána moderně a efektivně.

„V obsahové rovině jsou obě kapitoly racionálním průsečíkem pozic všech koaličních stran, žádné překvapení neobsahují,“ uvedl Kaniok. Za nelogické považuje odstavce o EU a předsednictví v obou kapitolách. „Evropská integrace by snad po 17 letech členství Česka v EU už neměla být ,cizí‘ agendou, kterou je potřeba rámovat zahraničím, ale domácí věcí – působí napříč sektory, Česko ji má možnost zásadně ovlivňovat,“ poznamenal.

V sekci o zahraniční politice programového prohlášení vláda například potvrzuje ukotvení v EU a NATO, důraz klade na ochranu lidských práv i prosazování českých zájmů a evropských hodnot ve světě. Slibuje rozvíjení vztahů se sousedními státy, strategickými partnery v EU či s Visegrádskou skupinou, s Německem, Spojenými státy, Británií, Izraelem či zeměmi v indo-pacifickém regionu. Kabinet také zopakoval nutnost revize vztahů s Ruskem a Čínou.

V kapitole o evropských záležitostech vláda slibuje, že je připravena se úspěšně zhostit předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině letošního roku. Aktivně chce usilovat o posílení integrace směrem k dokončení jednotného vnitřního trhu, k účinné ochraně vnějších hranic a k pevné transatlantické vazbě. Podle kabinetu je nutné prosadit systematickou přípravu české pozice k jednotlivým evropským návrhům. Vláda též zopakovala prioritu rozšiřování EU o země západního Balkánu.

Prohlášení také zmiňuje, že vláda chce zlepšit informování občanů o záležitostech EU, vést s nimi dialog o dlouhodobých prioritách ČR v EU i o budoucnosti EU jako celku.

„Jsem rád, že je evropská část vládního programu napsána moderně a efektivně. Klíčovým poselstvím podle mne je ‚vrátíme Česku pověst spolehlivého a respektovaného partnera‘. Když totiž chceme a dobře se připravíme, umíme v EU prosadit hodně,“ uvedl Prouza.

Za důležité má, že vláda chce zpracovávat kvalitní analýzy dopadů a hledat partnery v celé Evropě. „Oceňuji, že vláda slibuje aktivnější dialog o českých prioritách i o budoucnosti EU jako celku, naše předsednictví pro to bude ideálním nástrojem,“ doplnil. Je také rád za zmínky o navýšení peněz na transformaci české ekonomiky, větší zapojení do unijních programů ve vědě a výzkumu či aktivní účasti Česka na evropských projektech ekonomické spolupráce. „Pro české firmy to bude výborný nástroj pro další modernizaci a zvýšení podílu finální výroby,“ dodal Prouza.