Evropská rada potvrdila doporučení, která Komise udělila členským státům. Výzvou pro ČR je důchodová reforma

© European Union, 2018

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Premiéři a prezidenti zemí EU se včera sešli v Bruselu, aby zde projednali nejdůležitější témata a výzvy, kterým Unie v současné době čelí. Kromě celonočního hledání kompromisu v otázkách migrace se Evropská rada zaměřila i na hospodářskou politiku.

Schválení závěrů včerejšího summitu Evropské rady zkomplikovala Itálie, která trvala  na dosažení dohody ohledně sdílení odpovědnosti za příchozí migranty.

Devítihodinové jednání ale nakonec skončilo úspěšně a lídři členských zemí potvrdili společný postoj jak k řešení migrace, tak i k dalším tématům jednání. O dosažení shody informoval předseda Evropské rady Donald Tusk na svém oficiálním Twitteru o půl páté ráno.

Summit ve svých závěrech potvrdil mimo jiné i doporučení udělená jednotlivým členským zemím v rámci tzv. Evropského semestru.

Prostřednictvím tohoto cyklu se Evropská komise snaží koordinovat hospodářské politiky zemí EU, podpořit je v cestě za ekonomickým růstem a upozornit na případné nedostatky, které je potřeba vyřešit.

Evropská rada potvrzuje integrovaná doporučení pro jednotlivé země ve znění projednaném Radou, což umožňuje uzavřít Evropský semestr 2018. Stávající dobrá hospodářská situace by se měla využít k posílení tempa reforem.

Zdroj: Závěry Evropské rady z 28. června 2018

Neudržitelné veřejné finance

Česká republika obdržela od Evropské komise v rámci letošního semestru podobně jako loni dvě doporučení.

První z nich upozorňuje na problematickou udržitelnost veřejných financí, a to zejména s ohledem na současný důchodovým systémem. Česká populace totiž podobně jako ta evropská stárne, ubývá lidí v produktivním věku a výdaje států na důchody se razantně zvyšují.

Zvyšování důchodů ohrožuje české veřejné finance, všímá si toho i Evropská komise. Více >>>>

V prvním doporučení Komise ČR také nabádá, aby zlepšila zadávání veřejných zakázek. Do výběrového řízení se totiž často hlásí pouze jedna firma, a kvalita soutěže je tak ohrožena. ČR by také měla nadále pokračovat v naplňování protikorupčních strategií.

Další mezery má ČR ve vzdělávání i podpoře výzkumu a vývoje

Komise ve druhém bodě doporučuje ČR, aby omezila administrativní překážky, kterým čelí investoři. Uznává sice, že novela stavebního zákona platná od ledna 2018 zjednodušila jistou část procedury, zatím ale není jasné, zda změna usnadní i stavbu velkých infrastrukturních projektů.

Překážkám v ČR čelí také výzkum, vývoj a inovace. Přestože situace se podle Komise zlepšila a české hospodářství se posouvá k činnostem založeným na znalostech, za investicemi do výzkumu a vývoje stojí zejména zahraniční firmy. ČR by se proto měla zaměřit na podporu inovačních kapacit domácích firem.

Česká věda a výzkum příliš závisí na penězích zvenčí. Více >>>>

V neposlední řadě se Komise ve svém doporučení zaměřila také na systém vzdělávání v ČR, zejména pak na učitelskou profesi, kterou je podle ní potřeba podpořit. ČR by také měla posílit zaměstnanost matek s dětmi, nízko kvalifikovaných osob a zdravotně postižených – mohla by tím nejen vyřešit vyšší nezaměstnanost těchto skupin, ale také nedostatek pracovníků, na který si české podniky dlouhodobě stěžují.

Nyní je na řadě ČR

Schválením letošních doporučení se cyklus Evropského semestru posunul do závěrečné, ale také nejdůležitější fáze. Nyní čeká členské státy období, ve kterém by měly udělená doporučení začít provádět.

ČR má přitom k některým změnám již nakročeno. Ministerstvo financí informovalo redakci EURACTIV.cz například o tom, že je v plánu urychlení povolovacích řízení u velkých staveb. Změnu má přinést novela zákona o urychlení výstavby dopravní a další infrastruktury, která je nyní diskutovaná v Parlamentu.

Vláda se chystá také zvýšit transparentnost a efektivitu zadávání veřejných zakázek. V budoucnu by chtěla také dále navyšovat učitelské platy, a zatraktivnit tak tuto profesi.

Největší výzvou tak pravděpodobně zůstane udržitelnost veřejných financí. Vládou připravované navýšení důchodů může totiž situaci ještě zhoršit.