Evropská komise odstartovala konzultace k Podunajské strategii

Konferencí v německém Ulmu zahájila včera Evropská komise sérii konzultačních jednání s regiony, které se mají stát součástí zvláštní evropské strategie pro Podunají. Hlavním úkolem strategie, do jejíhož záběru spadá také Česko, by mělo být maximální využití ekonomického potenciálu regionů, které jsou součástí povodí Dunaje.

Strategie pro Podunají se má stát po vloni schválené strategii pro Pobaltí druhou, z evropské úrovně iniciovanou a koordinovanou, regionální strategií. K jejímu vzniku dala podnět skupina rumunských europoslanců a evropští lídři na loňském červnovém summitu EU vyzvali Evropskou komisi, aby se přípravou strategie začala zabývat. Zahájení práce na strategii před dvěma týdny urgoval také Evropský parlament (EurActiv 22.1.2010).

Působnost dokumentu, na jehož přípravě začala evropská exekutiva včera pracovat, má pokrývat regiony, které jsou součástí povodí Dunaje. Díky tomu se k zemím jako je Německo, Rakousko, Slovensko či Maďarsko, připojí také Česká republika, jehož územím nejdelší evropská řeka neprotéká. Vedle osmi členských zemí EU se má ke strategii přidat také šest nečlenů – některé země na západním Balkánu, Ukrajina a Moldavsko.

Cílem strategie je maximálně využít ekonomický potenciál, který „makroregion“ nabízí, ale také zlepšit ochranu životního prostředí a posílit spolupráci v oblastech jako je například protipovodňová ochrana.

Evropská komise ve svých tiskových materiálech ale upozorňuje, že nejde jen o zlepšení dopravního a energetického propojení regionu nebo snižování povodňových rizik. Po vzoru strategie pro Pobaltí by s ohledem na složitost a vzájemné souvislosti mezi jednotlivými problémy měla být spolupráce těsnější a na hledání řešení by se měli podílet všichni, kterých se tyto problémy nějakým způsobem dotýkají (v bruselském žargonu se hovoří o tzv. „integrovaném přístupu“).

Strategie by neměla iniciovat vznik žádných nových institucí, má se jednat spíše o posílení koordinace mezi jednotlivými regionálními hráči. Stejně tak nemohou regiony počítat ani s dalšími penězmi z evropské kasy. Podporu, kterou dostávají už nyní z evropských fondů, budou ale moci využít účinněji tak, aby přispívala k naplňování cílů strategie.

Konferencí v německém Ulmu zahájila Evropská komise konzultační turné po regionech, které se mají stát součástí evropské strategie pro Podunají. Podobné konference, jichž se vedle zástupců evropských institucí a národních vlád zúčastní také místní samosprávy a další lokální hráči (např. podnikatelé nebo zástupci neziskového sektoru), se do poloviny roku uskuteční také v Maďarsku, na Slovensku či v Rumunsku.

Vedle konferencí zahájila včera Evropská komise také písemnou konzultaci. Konzultační dokument s otázkami mohou zájemci nalézt (prozatím pouze v angličtině) na jejích internetových stránkách. Komise bude podněty přijímat do konce března.