Evropská komise je s rychlostí čerpání evropských fondů v ČR spokojená

„Myslím si, že implementace většiny programů pokračuje dobrým tempem,“ říká Nicholas Martyn, ředitel z Generálního ředitelství Evropské komise na adresu České republiky v rozhovoru pro EurActiv. Martyn se minulý týden v Brně zúčastnil setkání zástupců Evropské komise a Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které má v ČR koordinaci evropských fondů na starosti.

Po relativně pomalém rozjezdu na počátku sedmiletého programovacího období se České republice nyní daří čerpat peníze dobrým tempem a nehrozí, že by o dotace z rozpočtu evropské regionální politiky mohla přijít. Shodují se na tom jak zástupci ministerstva, tak Evropské komise.

Česká republika, která má v současném období 2007-2013 nárok na dotace v souhrnné výši 26,7 miliard eur, podle nejnovějších údajů MMR vyčerpala již přibližně čtvrtinu prostředků. V číselném vyjádření to odpovídá 165,5 miliardám korun, přičemž od počátku programovacího období došlo k alokaci již více než poloviny celkového rozpočtu.

Nicholas Martyn z Evropské komise proto na pravidelném výročním setkání s představiteli ministerstva konstatoval uspokojení. I přesto, že podle něj České republice ztráta finančních prostředků nehrozí, upozornil, že mezi tempem, jakým jednotlivé operační programy evropské dotace čerpají, existují značné rozdíly.

Zatímco v Operačním programu Doprava bylo dosud schváleno 96 % prostředků a téměř 48 % již bylo žadatelům proplaceno, jiné programy, jako například OP Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) mají dosud schváleny projekty za 15,5 % a příjemci zatím dostali proplaceno pouze 1,8 %.

Martyn na tiskové konferenci situaci v zaostávajících programech hájil s tím, že konkrétně OP VaVpI byl schválen později než ostatní programy a připomněl rovněž, že u některých programů je obecně příprava projektů komplikovanější než u jiných.

V rozhovoru pro EurActiv ovšem dodal, že národní orgány musí schopnosti čerpání v programu „pečlivě sledovat a přijmout taková opatření, která omezí jakékoliv možné riziko ztráty financování“. Právě tento operační program je podle něj totiž „pro konkurenceschopnost české ekonomiky velmi důležitý“.

Zástupce Evropské komise také ocenil pokrok České republiky při podávání velkých infrastrukturních projektů. Jedná se o projekty za více než 50 milionů eur (přibližně 1,2 miliardy korun), které jsou předkládány v oblastech jako je doprava, životní prostředí nebo již zmíněný výzkum a vývoj.

Kritiku pomalého tempa předkládání před rokem čeští představitelé odmítali jako částečně neoprávněnou a upozorňovali, že schvalování řady projektů se zadrhlo spíše na straně Evropské komise (EurActiv 6.11.2009). Jak ale Martyn na dotaz EurActivu odpověděl (jeho vyjádření si můžete poslechnout v následujícím videu), i v této oblasti se díky intenzívní spolupráci Evropské komise s českými zástupci situace výrazně zlepšila.

Celý rozhovor Nicholasem Martynem, v němž se vyjadřuje i k nedávnému kontroverznímu kroku české vlády, kterým rozhodla o zastavení spolufinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu, si můžete přečíst pod tímto odkazem.