Evropská komise: ČR nesmí v boji proti korupci polevit

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: pakorn.

Česká republika musí i nadále pokračovat v boji proti korupci a pracovat na zefektivnění státní správy, doporučila zemi v rámci tzv. evropského semestru Evropská komise. Vláda Petra Nečase měla na začátku svého působení velké ambice, podařilo se jí je naplnit? Co si o tom mysli vybraní odborníci a podnikatelé?

Česká republika musí zvýšit efektivnost veřejné správy a posílit boj proti korupci. Největší prioritou je pak v tomto ohledu přijetí tzv. služebního zákona, který by od sebe dostatečně jasně oddělil politické kandidáty od nepolitických zaměstnanců. Tak ve stručnosti zní shrnutí jednoho z doporučení, které Česku v rámci tzv. evropského semestru udělila Evropská komise. 

I přesto, že Komise ocenila přijetí protikorupční strategie na období 2011-2012, neopomněla zmínit, že její naplňování se Čechům moc nepodařilo. Česká vláda by proto měla viditelně přidat v realizaci další strategie, kterou přijala na začátku letošního roku (více EurActiv 17.1.2013).

Objektivně pozitivní 

S tím souhlasí i Radim Bureš z Transparency International. „Jsem hluboce přesvědčen, že ve svém důsledku činnost vlády vedla ke zlepšení situace v oblasti boje proti korupci. To znamená, že uvolnila ruce orgánům činným v trestním řízení a otevřela mnohá palčivá témata,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro EurActiv.  

O to větší je škoda, že celá řada návrhů, které připravila vláda Petra Nečase, nebude vzhledem k aktuální politické situaci v zemi dokončena a zůstane pouze na pracovních stolech legislativců, dodává. 

„I když to na první pohled nevypadá, myslím si, že objektivní výsledek protikorupčního tažení vlády bude pozitivní,“ uvedl Bureš. Nedávné policejní zatýkání, které zasáhlo i nejvyšší politické kruhy v bezprostřední blízkosti samotného premiéra, ale nesmí být poslední. „Bude to platit pouze v tom případě, že poslední policejní akce nevyděsí a nezburcuje tak velké politické síly, aby všechen pokrok neuvrhly zase zpět,“ myslí si Bureš. 

Události posledních týdnů ve svém hodnocení protikorupčního tažení Nečasovy vlády zohledňuje i předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Karel Havlíček. „Měřeno úhlem pohledu jejího neslavného konce, vláda si v oblasti boje proti korupci vedla nadmíru dobře,“ napsal redakci. Zásluhou dnes již premiéra v demisi je podle jeho slov zejména to, že se do pohybu uvedl čistící mechanismus, který naboural zajetý systém. „Ten už nikdy nedosáhne těch obludných korupčních rozměrů,“ pokračuje Havliček v emailu.  

Stejně jako Bureš je i on přesvědčen, že počet přijatých zákonů, které by ke zlepšení situace skutečně napomohly, je ale na původní očekávání žalostně malý. 

Jak upozorňuje Lenka Petráková z občanského sdružení Oživení, kabinet Petra Nečase se sice označil za vládu boje proti korupci a za tímto účelem přijal strategii, její naplňování v praxi je už věc jiná.  

„Kladně hodnocena by byla i snaha monitorovat naplňování strategie, kdyby však nedocházelo k systematickému přepisování úkolů, a to co do termínů, tak i do obsahu opatření,“ zdůraznila. Často se tak stávalo, že výsledná, tedy „přepsaná“, opatření ztratila na účinnosti a stala se prakticky bezzubým nástrojem. 

Kritický moment 

Nesplněným závazkem ze strany českého státu tak stále zůstává třeba i tzv. služební zákon, který by měl zajistit efektivní fungování státní správy. Absence legislativy vadí i Evropské komisi, která na ni upozorňuje v doporučeních.  

Legislativa má podle představ Komise dostatečně oddělovat politicky jmenované kandidáty od nepolitických zaměstnanců, zaručit nezávislost státních úředníků a vytvořit dobře fungující systém služebního postupu, který by omezil častou obměnu zaměstnanců.  

Česká republika takový zákon, který by reguloval postavení úředníků státní správy, přijala již v roce 2002, ale nikdy jej neuvedla v platnost. „Přestože služební zákon splňující požadavky Evropské komise existuje, vláda se rozhodla připravit zákon nový s odůvodněním vysoké finanční náročnosti služebního zákona (z roku 2002),“ sdělila redakci Petráková.  

Zda se jednalo o pravý či zástupný důvod odkladu ponechme pro tentokrát stranou, nová verze zákona, kterou připravilo ministerstvo vnitra, se nyní nachází ve Sněmovně a nad jejím dalším osudem se kvůli nejisté politické situaci v zemi vznášejí otazníky. 

Obavu, že legislativa by nakonec nemusela být přijata, mají i podnikatelé. „Mám pocit, že se už mnoho neudělá a že vznikne takový poloprodukt,“ řekl redakci Havlíček z AMSP. „Měli jsme k tomu mnoho připomínek, ale obávám se, že není vůle to změnit,“ dodal.

To, že zákon zatím stále chybí, znepokojuje i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Absenci zákona označují za „kritický moment“. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní a efektivní státní správu, která ho bude podporovat a nikoli zatěžovat byrokracií, administrativní zátěží a korupčními praktikami,“ píší v komentáři k doporučením Evropské komise pro ČR zástupci svazu. 

Jak Petráková, tak Bureš jsou nicméně přesvědčeni, že nový návrh zákona ke zlepšení situace ve státní správě nepovede. Petráková jeji dokonce označuje za „špatný a nekvalitní“ a jako důvod uvádí, že legislativní návrh legalizuje současný neutěšený stav. Oba pak sdílejí názor, že zákon z roku 2002 by byl lepší. 

„Zákon o státní službě z roku 2002 byl připravován více než deset let a odráží se na něm, že měl čas vyzrát,“ uvedl Bureš.