Evropský parlament hlasoval ve prospěch zvýšení frekvence televizních reklam

televize, reklama

Poslanci Evropského parlamentu včera hlasovali o kontroverzním návrhu na změnu pravidel o televizní reklamě. Pokud projde i druhým čtením a podpoří jej i členské státy, znamenal by například zkrácení frekvence reklamních bloků, kterými televize přerušují své pořady.

Souvislosti:

Poslanci včera hlasovali o změnách směrnice z roku 1989, která nese název „Televize bez hranic“, jež upravuje pravidla pro televizní reklamu na jednotném vnitřním trhu. Směrnice mimo jiné zakazuje například televizní reklamu na tabákové výrobky.

Směrnice byla naposledy upravena v roce 1997. V audiovizuálním sektoru však od té doby došlo k mnoha změnám, které směrnice nereflektovala.

Témata:

Poslanci včera rozhodli těsnou většinou jednoho hlasu o tom, že se frekvence přestávek na reklamu zvýší na každou půl hodinu. V současné době je přitom u filmů povolené učinit první přestávku po 45 minutách, poté opět po 90 minutách a dále po 20 minutách. U dětských pořadů a zpravodajství mohou televize nasadit reklamní blok po každých 30 minutách. Zkrácení frekvence však nutně nemusí přinést více reklamy. Televize nadále nesmí během hodiny překročit povolený objem reklamy, jenž je nyní 12 minut za hodinu.

Taková pravidla jsou však velice kontroverzní. Sdružení spotřebitelů dosud například neúspěšně bojovala za zákaz reklamy nezdravých potravin v průběhu dětských pořadů. Podle původního návrhu Komise byla navržena délka přestávek pro reklamu až po 35 minutách. To se však nelíbilo soukromým televizím, neboť řada programů je pouze 30 minut dlouhá.

Parlament také hlasoval ve prospěch zákazu techniky „product placement“ ve zpravodajství, dokumentech a v dětských pořadech. Povolil jí naopak v případě filmů, seriálů, zábavných a sportovních pořadů. Avšak pouze za předpokladu, že diváci budou varováni před začátkem pořadu a poté alespoň každých 20 minut. „Product placement“ je marketingová technika, při níž se v pořadech objevují komerční výrobky, které působí jako běžná součást pořadu. Umístění takových výrobků v pořadech je prováděno za úplatu s cílem zvýšit jejich prodej.

Zástupci spotřebitelů jsou však nespokojeni i s tím. Jejich cílem bylo prosazení úplného zákazu tohoto typu reklamy. Jde podle nich pouze o skrytou reklamu, která bude mít dopad na děti, které sledují televizi v hlavním vysílacím čase.

Vedle změn v tradičním televizním vysílání se poslanci zabývali také novými technologiemi, jako jsou například klipy v mobilních telefonech nebo na internetu. Směrnice má proto také změnit své jméno na „Směrnici o audiovizuálních mediálních službách“. Tyto nové technologie se mají podle poslanců však řídit jinými pravidly, než tradiční televizní vysílání. Regulace by se měla spoléhat spíše na měkčí opatření, jako je například seberegulace nebo samotnými producenty vytvořené kodexy pravidel. Cíl je však stejný jako v případě televizního vysílání: podporovat ochranu spotřebitelů a evropské výrobky.

Další kroky:

Členské státy se mají k novým pravidlům vyjádřit počátkem roku 2007 a s dodatky se návrh opět vrátí do Parlamentu k druhému čtení. Pokud bude v závěru přijat jak Radou tak Parlamentem, budou mít členské státy dva roky na jeho implementaci do národní legislativy.