Evropský parlament a Rada ministrů EU řeší vysoké roamingové poplatky

Evropská komise již několik let pracuje na snížení poplatků za roamingové služby mobilních operátorů, které nadměrně zatěžují běžné spotřebitele, ale také podnikatelskou sféru. Nyní její návrh nařízení projednává Evropský parlament a Rada ministrů EU.

Dne 12.července 2006 předložila Komise návrh nařízení, které by pomohlo snížit náklady spojené s užíváním mobilních telefonů v zahraničí až o 70%. Toto nařízení by jistě uvítalo až 147 milionů občanů EU (37 milionů turistů a 110 milionů podnikatelů). Komise již učinila několik varování mobilním operátorům, aby snížili své maloobchodní roamingové poplatky. Dokonce již vede šetření ve věci porušení pravidel hospodářské soutěže u mobilních operátorů ve Velké Británii a v Německu.

Viviane Reding, evropská komisařka odpovědná za informační společnosti a média, se domnívá, že vysoké poplatky za roaming představují jednu z posledních bariér na trhu s telefonickými službami. Je přesvědčena, že snížení těchto poplatků zvýší konkurenceschopnost evropského průmyslu, neboť 80% uživatelů roamingu tvoří malé a střední firmy, které vysoká cena hovorů ze zahraničí znatelně zatěžuje.

Dnes zveřejněné výsledky průzkumu agentury Eurobarometer podtrhují potřebu snížení roamingových poplatků. Při průzkumu, který proběhl v září tohoto roku, bylo ve všech 25 členských státech dotázáno 24.565 lidí mezi 15 – 24 lety. Výsledkem je mimo jiné zjištění, že 68% respondentů užívá svůj telefon v zahraničí podstatně méně, což 81% z nich odůvodnilo vysokými náklady. Nejvíce pak tento faktor vyzdvihovali mladí lidé ze Slovinska a Polska (94%), o něco méně z České republiky (90%). Až 15% dotazovaných si telefon do zahraničí nebere vůbec a 21% zde používá pouze službu SMS. Skoro 60% respondentů by mobilní telefon v zahraničí užívalo více, kdyby byly poplatky nižší.

Pro zajímavost kyperský občan může za čtyřminutový hovor z Belgie platit až 12 euro a irský zákazník na Maltě zaplatí za stejný hovor domů až 13,16 euro.