Evropa přehodnotí vzdělávání, chybí důraz na IT a podnikání

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: stockimages

Evropské vzdělávací systémy by měly klást větší důraz na klíčové dovednosti a nezaměřovat se pouze na ty základní. Lepší přístup by si podle studie sítě Eurydice zasloužily hlavně podnikatelské dovednosti a využívání digitálních technologií. Česká republika se chce zaměřit na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti.

Školy napříč Evropskou unií by se měly více soustředit na výuku podnikatelských dovedností a využívání informačních technologií, tvrdí nová studie sítě Eurydice, která sleduje vzdělávací systémy v evropských zemích. Přidat by prý mělo evropské školství také v rozvoji občanských dovedností, mezi které patří schopnost kritického myšlení a aktivní účast ve škole i společnosti. Výuce prý chybí hlavně strategický přístup.

Zpráva popisuje, jaký pokrok zaznamenaly školy v minulém školním roce ve výuce šesti z osmi klíčových schopností pro celoživotní učení. Těchto šest bodů tvoří komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematické schopnosti a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, sociální a občanské schopnosti a smysl pro iniciativu a podnikavost.

Dovednosti v oblasti IT a podnikatelské a občanské dovedností hrají podle Evropské komise v přípravě mladých lidí pro trh práce zásadní roli. V evropských školách se však prý těmto průřezovým dovednostem nevěnuje dostatek pozornost. Vzdělávací systém se tak stále zaměřuje spíše na základní dovednosti v oblasti gramotnosti, matematiky a vědy.

Podle studie jeden z problémů spočívá v hodnocení výuky. Postupy pro hodnocení občanských dovedností dosud například standardizovalo jen jedenáct evropských zemí (Česká republika mezi nimi není). Testování pro podnikatelské a IT dovednosti dosud neexistuje v žádné ze zkoumaných zemí, mezi které patří kromě členských států EU ještě Chorvatsko, Island, Norsko a Turecko.

Schopnost práce s digitálními technologiemi není na evropských školách běžně vyučována jako součást vědy, matematiky a jazyků, upozorňuje zpráva. Ve výuce průřezových navíc panují mezi jednotlivými státy rozdíly.

Na druhé straně studie uznává, že v minulých letech řada států zaznamenala pokrok. Například v České republice byly v roce 2007 přijaty osnovy, které se více zaměřují právě na klíčové schopnosti. Letos byl také schválen Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, který platí pro léta 2013 až 2018. Prozatím se však vůči českému školství ozývají spíše kritické hlasy, například ze strany firem (EurActiv 30.10.2012).

„Jen tak, že vybavíme děti a mladé lidi nezbytnými dovednostmi včetně průřezových dovedností, zajistíme Evropské unii prostředek k tomu, aby zůstala schopná konkurovat a uchopit možnosti znalostní ekonomiky,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliouová. Ta dnes (20. listopadu) zahájí iniciativu „Přehodnocení vzdělávání“, ve které členským státům doporučí, jaké kroky mají dále podniknout.