Eurostat: V České republice je nejnižší riziko chudoby ze zemí EU

Česká republika má mezi zeměmi sedmadvacítky nejméně obyvatel, kterým hrozí chudoba. Tomuto riziku je vystaveno jen 9 % obyvatel. Hned za Čechy skončili Slováci a Nizozemci s 11 %.

V  Unii je chudobou ohrožena necelá pětina obyvatel. Znamená to, že jejich příjem se po zaplacení povinných výdajů pohybuje pod hranicí chudoby v dané zemi. Nejvyšším rizikem chudoby pak trpí obyvatelé Lotyšska (26 %), které bylo v rámci EU nejsilněji zasaženo ekonomickou krizí, Rumunska (23 %), Bulharska (21 %) a Španělska (20 %).

Riziko chudoby je relativní údaj, neboť hranice chudoby se liší země od země. Více než celková populace jsou pádem na okraj společnosti ohroženy děti do 17 let a staří lidé. Nejlépe jsou na tom děti v Dánsku, kde je ohrožených jen 9 procent z nich, a důchodci v Lucembursku, kde hrozí chudoba jen každému dvacátému seniorovi. Česká republika se může pochlubit velmi nízkým rizikem i u těchto částí populace – nouze hrozí 13 procentům dětí a 7 procentům důchodců.

Dalším měřítkem při posuzování ekonomické síly obyvatelstva je míra materiálního nedostatku, za který považován stav, kdy je pro občana problém zajistit si alespoň tři z těchto devíti položek: barevná televize, pračka, telefon, osobní automobil, týdenní dovolená jednou do roka, dostatečně vytopené obydlí, možnost obden konzumovat maso či jeho vegetariánský ekvivalent, schopnost vypořádat se s nečekanými výdaji, existence nedoplatků.

Hmotnou nouzí trpí více než polovina lidí v Bulharsku (51 %), polovina Rumunů a 37 procent Maďarů. Nejméně nedostatku mají v Lucembursku (4 %) a Švédsku (5 %). Česká republika je, co se týče materiální nouze obyvatel, v lepším evropském průměru se 16 procenty. Jediná položka, která pro velkou část Čechů představuje problematický výdaj, je týdenní dovolená mimo domov, kterou si nemůže dovolit 39 procent lidí (přičemž evropský průměr je 37 %). Slováci jsou na tom s materiální nouzí mnohem hůře než Češi a o desetinu zaostávají za unijním průměrem, který činí 18 procent.

Průzkum Eurostatu, který pracuje s daty z roku 2008, byl zveřejněn v souvislosti s tím, že rok 2010 byl vyhlášen rokem boje s chudobou a sociálním vyloučením.