Eurostat: Téměř čtvrtina lidí v ČR nikdy nepoužívala počítač

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Nejnovější výzkum Evropského statistického úřadu (Eurostat) ukázal, že 22 % lidí ve věku 16 až 74 v České republice nikdy nepracovalo s počítačem. Stejné číslo platí pro celoevropský průměr. Nadprůměrně si ČR vede v počtu absolventů vysokoškolských oborů spojených s výpočetní technikou nebo mladých lidí, kteří s počítačem pracují.

V České republice 22% lidí ve věku od 16 do 74 let nikdy nepoužilo počítač, ukázal průzkum Eurostatu, jehož výsledky byly dnes (26. března) zveřejněny. Česko se tak nachází přesně v evropském průměru.

Nejlepších výsledků dosáhlo Švédsko, kde s počítačem nikdy nepracovala pouze 4 % populace v této věkové skupině. V Dánsku, Nizozemsku a Lucembursku to bylo 6 %. Nejhůře dopadlo naopak Rumunsko, kde toto číslo činí 50 %. Následovalo ho Bulharsko se 45 % a Řecko se 41  %.

Nadprůměrný je v České republice počet absolventů vysokoškolských oborů, které se zaměřují na práci s výpočetní technikou. V celkovém počtu vysokoškoláků tvoří tito odborníci 4,2 %, zatímco v průměru evropské sedmadvacítky jsou jich pouze 3,4 %.

Lepšího výsledku dosáhla ČR také v počtu mladých lidí ve věku 16 až 24, kteří počítač používají. Podle průzkumu, který Eurostat zveřejnil u příležitosti zahájení Evropského týdne počítačových dovedností, je jich 97 %. Průměr Evropské unie dosahuje 96 %.

V některých evropských zemích, jako v Lucembursku, Švédsku nebo Finsku, si však práci s počítačem vyzkoušeli podle výsledků všichni, kdo do této kategorie spadají. Naopak v Rumunsku dosahuje počet mladých lidí, kteří s počítačem nikdy nepracovali, nejvyšší úrovně, a to 19 %.

Podle výsledků průzkumu, který probíhal v minulém roce, je v Česku 40 % lidí ve věku 16–74 let, kteří nikdy nezkusili kopírovat nebo přesunout soubor nebo složku v počítači. Ve věkové skupině 16–24 let jich bylo 11 %. Stejné číslo platí pro celoevropský průměr.

Výrazně nižší je v případě ČR počet lidí, kteří někdy vytvořili počítačový program. Mezi mladými lidmi jich bylo 11 % (ve srovnání s evropskými 20 %), v případě věkové kategorie od 16 do 74 let pouze 5 %, přičemž v EU toto číslo průměrně představuje 10 %.