Europoslanci se budou zabývat snižováním emisí v letecké dopravě

V Evropském parlamentu se bude jednat o tom, zda zahrnout leteckou dopravu do unijního plánu obchodování s emisemi. Komise navrhuje rok 2012 jako datum, kdy by k tomu mělo dojít.

Díky nízkonákladovým letům a častějším obchodním cestám v posledních letech došlo k několikanásobnému zvýšení počtu cestujících a to vedlo k navýšení emisí CO2 z letecké dopravy o 87% od roku 1990. Přitom cestování letadlem patří k nejméně ekologickým způsobům dopravy. Na jednoho pasažéra připadá 191g CO2 na kilometr oproti 47g při cestování vlakem. Pokud bude současný trend pokračovat emise z letecké dopravy se do roku 2020 zdvojnásobí.

Komise se proto rozhodla včlenit leteckou dopravu do schématu obchodování s emisemi CO2. V jeho rámci si společnosti kupují povolenky k vyprodukování určitého množství CO2. Systém byl zřízen v roce 2005 a Komise si od něj slibuje, že firmy donutí ke snížení produkce CO2.

Ve svém návrhu chce Komise zahrnout leteckou dopravu do schématu obchodování s emisemi v roce 2012. Europoslanci naopak požadují přísnější 25% snížení emisí a zavést obchodování s povolenkami již od roku 2010.

Asociace evropských leteckých společností hodnotí systém povolenek jako prostředek boje proti klimatickým změnám pozitivně, nicméně tvrdí, že by jeho zavedení v letecké dopravě znamenalo navýšení nákladů o 160 miliard eur v deseti letech.

Komise však tvrdí, že zvýšení cen letenek v důsledku zavedení systému povolenek v letecké dopravě nebude tak výrazné ve srovnání se stoupající cenou ropy, která také přispívá k nárůstu cen letenek.

Europoslanec Peter Liese, který předkládal hodnotící zprávu o emisích v leteckém průmyslu, řekl: „Obchodování s emisemi je nejdůležitějším nástrojem EU pro zmírnění důsledků změny klimatu.“ Europoslanci budou hlasovat o tom, zda zahrnout leteckou dopravu do systému ochodování s emisemi, dnes krátce po poledni.