Europoslanci podpořili společný rejstřík lobbistů Komise a Parlamentu

Evropský parlament Brusel

Ústavní výbor europarlamentu tento týden podpořil návrh na vytvoření společného rejstříku lobbistů pro Evropský parlament i Komisi. K účasti na společném „transparentním rejstříku“ vyzval i Radu ministrů EU.

Pokud by návrh prošel, všichni lobbisté, kteří se snaží ovlivnit výslednou podobu evropské legislativy, by se museli registrovat do společného „transparentního rejstříku“ evropských institucí. Informace o jejich schůzkách s parlamentními zpravodaji k jednotlivým legislativním návrhům by se měly navíc objevit v dodatcích k jejich zprávám. V úterý 19. dubna se na tom shodli poslanci z ústavního výboru Evropského parlamentu.

„Je to krok vpřed, ale budeme muset učinit ještě další,“ uvedl zpravodaj k návrhu, italský europoslanec Carlo Casini (EPP).

Společný registr Evropského parlamentu a Komise by podle výboru měl posílit transparentnost rozhodování o evropské legislativě. Občané by si tak po jeho zavedení mohli „veškeré informace o lidech, kteří jednají s institucemi EU, vyhledat na jednom místě“.

Rejstřík by se měl podle poslanců navíc přejmenovat. Namísto „rejstřík lobbistů“ by se mu do budoucna mělo říkat „transparentní rejstřík“. Snáze by se pak do něj mohli registrovat i zástupci nekomerčních zájmových skupin, jakými jsou například think-tanky nebo církve, myslí si poslanci.

Parlament se vzpamatovává z úplatkářské aféry

Evropský parlament se v těchto dnech vzpamatovává z korupční aféry, v níž reportéři britského listu Sunday Times vydávající se za lobbisty nabízeli europoslancům peníze výměnou za prosazování legislativních změn v jejich prospěch (EurActiv 23.3.2011).

Předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek v reakci na tento skandál šéfům parlamentních frakcí rozeslal minulý měsíc dopis,v němž předložil několik návrhů jak by se měla instituce s důsledky aféry vyrovnat a jak předejít jejich opakování v budoucnu.

Parlament proto nyní Evropskou komisi požádá, aby přišla s návrhem na vytvoření povinného rejstříku lobbistů, který by byl společný pro všechny evropské instituce. V Bruselu zatím funguje pouze dobrovolný rejstřík lobbistů, který platí jen pro lobbování v Komisi a Parlamentu.

Poslanci také požadují registraci lobbistů při vstupu do Parlamentu. Na denní bázi by se tak museli registrovat i ti lobbisté, kteří mají roční propustky. V rejstříku by se měly objevit i informace o tom, s kým se lobbisté setkávají a jakých jednání se v Evropském parlamentu účastní.

Společný transparentní rejstřík by měl zpočátku fungovat na dobrovolném základě. Výbor ale požaduje, aby registrace lobbistů byla do budoucna povinná. I tato dohoda, tak jak je nastavená, prý ale bude lobbisty k registraci motivovat. „Nikdo z těch, kdo si budou zajišťovat propustku do Evropského parlamentu, se bez předchozí registrace neobejde,“ dočteme se v tiskové zprávě Parlamentu.

Lobbisté říkají opatrné ano

Samotní lobbisté jsou plánu na zavedení povinné registrace nakloněni, ovšem pouze za předpokladu, že jim výměnou za to bude umožněn přístup do budov Parlamentu.

„Jakoukoliv snahu o posílení transparentnosti v institucích EU jdoucí nad rámec obsahu předběžné dohody o vytvoření společného „transparentního rejstříku“ by bylo nejlépe řešit závaznou legislativou s jasně specifikovanými definicemi, které by se vztahovaly na všechny lobbisty, ať už by se jednalo o nezisková sdružení, konzultanty, právní firmy, asociace, firmy, think-tanky nebo kohokoliv jiného,“ uvedla Asociace evropských konzultantů EPACA.

Aliance za transparentnost lobbingu a etickou regulaci (ALTER-EU), která sdružuje organizace usilující o vyšší transparentnost rozhodovacích procesů, požaduje ale ještě více. Všechna lobbistická uskupení, která požádají o roční propustku by podle ní měla v rejstříku uvést také oblasti ve kterých lobbují, jména všech lobbistů a objem prostředků vynakládaných na lobbing v Parlamentu“.

Podle představ europoslanců by společný „transparentní rejstřík“ měl obsahovat počet jednotlivců, kteří se podílejí na aktivitách uvedených v registru a informace o výši finančních prostředků, které registrovaná osoba získává z evropských zdrojů. V rejstříku má být dále jasně definováno, jaké aktivity do jeho působnosti spadají a měly by se také stanovit procedury jak postupovat v případě stížností a udílení sankcí.

Na přesné podobě dohody se budou instituce muset shodnout během společných jednání. Parlament by měl o společném rejstříku lobbistů hlasovat v plénu během května. Pokud vše půjde podle představ, měl by společný rejstřík Komise a Parlamentu začít fungovat od června 2011.