EUROMÝTUS: Konec zabijaček v Čechách

zákaz zabijaček

© Pixabay

Bez zabijačky by to nebyla správná zima? Jak pro koho. Milovníci této tradice se ale nemusí bát zákazu z Bruselu, o kterém vypráví jeden z euromýtů.

Co se traduje?

Brusel zakázal domácí zabijačky a laskominy z nich.

Jak je to doopravdy?

Český bulvár v minulosti publikoval několik článků informujících o údajném zákazu pořádání zabijaček v důsledku směrnice EU. S podobným tvrzením vystoupili také někteří čeští politici. Východiskem je tvrzení o jakési směrnici EU o domácích zabijačkách. Tato informace je však zcela nepravdivá – domácí zabijačky nejsou nijak ohroženy. Pořádání domácích zabijaček upravují zákony ČR (zejména zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů neboli veterinární zákon). V důsledku vstupu do EU v roce 2004 a následným členstvím nedošlo v právní úpravě domácích porážek prasat k žádné změně.

Vysvětlení:

Právo EU vepřové hody nezakazuje ani je nijak neupravuje, pouze stanoví pravidla bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele a ochrany zvířat při usmrcování v rámci jednotného trhu. EU ani nezakazuje pořádat vepřové hody jako společenskou akci. Podmínku, aby maso a orgány doma poraženého zvířete byly určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele, stanovují české zákony – současný veterinární zákon i předchozí veterinární zákony (tj. č. 87/1987 Sb. a č. 66/1961 Sb.) už přes 50 let. Ty současně nepřipouštějí pořádání tzv. obecních zabijaček. Vstup ČR do EU ani unijní legislativa přijatá za dobu našeho členství v tomto směru žádnou změnu nepřinesla.

Není ani pravdou, že zabijačku evropské právní předpisy zakazují, zatímco rituální porážku z náboženských důvodů povolují. Skutečnost je taková, že domácí zabijačky i rituální porážky upravují výhradně zákony vnitrostátní. Porážení zvířat je sice upraveno na evropské úrovni nařízením Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, ovšem v textu nařízení (v bodu odůvodnění 18) je výslovně zmíněno, že problematika úpravy porážky pro rituální účely je ponechána na jednotlivých členských státech. Česká legislativa v současné době porážku pro účely náboženských rituálů (k výrobě produktů s označením halal a košer) umožňuje.

Více informací:

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR – Zabíjačky – pseudotéma?

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR – Poděkování za pochopení zabíjaček

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování