EUROMÝTUS: Farmář musí prasatům pořídit hračky

EU prasata hračky

© Pixabay

Prasata i další hospodářská zvířata mají mít podle Bruselu vhodné životní podmínky. Povinně kupované hračky k nim ale nepatří, ukazuje další ze série euromýtů.

Co se traduje?

Brusel nařídil, že chovatelé musejí dávat prasatům do kotců hračky, aby se cítila šťastná a navzájem se nekousala.

Jak je to doopravdy?

Evropské právo se týká řady oblastí včetně životních podmínek hospodářských zvířat, ale o hračkách pro prasata se žádné směrnice ani nařízení nezmiňují.

Vysvětlení:

Mýtus pravděpodobně vznikl nesprávnou interpretací obsahu směrnice Rady 91/630/EHS (v pozdějším znění 2008/120/ES), kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat. V ní mj. stojí, že „členské státy zajistí, aby prasnice a prasničky měly stálý přístup k manipulovatelnému materiálu“, který je ovšem v příloze ke směrnici výslovně popsán jako „sláma, seno, dřevo, piliny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů, které neohrožují zdraví zvířat“. Požadavek na manipulovatelný materiál v kotcích vychází z vědeckých studií, které prokázaly, že prasata v kotcích mohou být náchylná k sebeubližování nebo k ubližování ostatním prasatům (hryzání ocasů).

Samotná otázka manipulovatelného materiálu v kotcích je však zlomkem toho, co přijatá směrnice stanovuje. Cílem je zavést společné minimální podmínky pro ochranu prasat, které se týkají krmení, velikosti kotců nebo provádění různých bolestivých zákroků. Aby se předešlo nadměrnému trápení zvířat, mohou tyto zákroky jako např. kastrace, broušení zubů nebo krácení ocasů provádět pouze kvalifikované osoby. Kupovat prasatům hračky ale chovatelům směrnice skutečně nepřikazuje.

Více informací:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin „The risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking  considering the different housing and husbandry systems“ (2007) (jenom anglicky)

Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (kodifikované znění)