Eurobarometr: Tři čtvrtiny Čechů by chtěly volit šéfa Komise přímo

zdroj: Evropská komise

Nový způsob výběru předsedy Evropské komise Evropany více motivuje k tomu, aby se zúčastnili květnových voleb do Evropského parlamentu. 70 % z nich by však uvítalo, kdyby mohli nového šéfa evropského exekutivy volit přímo. V České republice to uvedly dokonce tři čtvrtiny respondentů. Ukázal to průzkum veřejného mínění Evropské komise z konce minulého týdne.

Blížící se volby do Evropského parlamentu přinesou hned několik novinek, od kterých si mimo jiné europoslanci slibují, že zvýší tradičně se snižující účast v květnových volbách. Jednou z nich je i způsob, jakým bude vybrán nový předseda Evropské komise.

Do roku 2009 se o tom, koho nominují za šéfa evropské exekutivy, dohodli evropští lídři za zavřenými dveřmi. Kandidát byl následně představen Evropskému parlamentu, který o něm rozhodoval prostou většinou.

Podle Lisabonské smlouvy by měl být nyní kandidát navržen Evropskou radou „s přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích“ a zvolen Evropským parlamentem většinou hlasů všech členů (EurActiv 23.8.2013). To by podle eurokomisařky Viviane Redingové mělo vést k tomu, že by měly konzultace s Evropským parlamentem probíhat již na začátku celého procesu (EurActiv 5.9.2013).

Na to, co si o této novince myslí evropští občané, se ptal i nejnovější Eurobarometr, neboli průzkum veřejného mínění pořádaný Evropskou komisí. Výsledky šetření ukazují, že 55 % respondentů se cítí kvůli zmíněné změně více motivováno zúčastnit se nadcházejících eurovoleb. V České republice kladně odpovědělo 51 % dotázaných.

Průzkum dále zjišťoval, co si Evropané myslí o případné přímé volbě předsedy Evropské komise. 75 % Čechů uvedlo, že by tuto proceduru uvítalo. Celkový evropský průměr byl o 5 % nižší.

Ze zmíněných 70 % pak 31 % dotázaných odůvodnilo svůj názor tím, že by se tím více legitimizoval proces evropského rozhodování a 30 % uvedlo, že by přímá volba „posílila demokracii uvnitř Evropské unie“. Češi naopak nejčastěji (37 %) uváděli, že by zmíněný proces výběru šéfa Komise „posílil vazbu mezi Unií a jejími občany“.

Více evropští, méně důvěřiví

Eurobarometr z konce minulého týdne se zabýval i dalšími zajímavými otázkami. Podle jeho dat mimo jiné více než polovina respondentů uvedla, že se cítí mít dvě identity – národní i evropskou.

Jak řekl EurActivu mluvčí Evropského parlamentu Jaume Duch, „ukazuje to, že kvůli krizi si lidé uvědomili, že evropské státy jsou silně propojené a nacházejí se na stejné lodi.“