EurActiv.cz se stal mediálním partnerem českého předsednictví

Portál EurActiv.cz, člen mezinárodní prestižní sítě portálů EurActiv, se 1. ledna 2009 stal oficiálním mediálním partnerem českého předsednictví v Radě EU.

Portál EurActiv.cz bude v rámci dohody o mediálním partnerství svým čtenářům přinášet informace o akcích českého předsednictví, které se budou konat na území České republiky a v Bruselu.

Zpravodajství z těchto akcí bude součástí obsahové sekce České předsednictví (viz www.euractiv.cz/ceske-predsednictvi), která vznikla již v průběhu loňského roku za účelem informování o přípravách na vedoucí úlohu České republiky v čele Evropské unie.

Portál EurActiv.cz bude v průběhu prvního pololetí roku 2009 zpravodajskou formou informovat o akcích českého předsednictví, mezi nimiž jsou jak ministerské Rady, tak doprovodné kulturní a odborné akce, jako jsou například oficiální zahájení předsednictví, které se uskuteční 7. ledna 2009 v Národním divadle v Praze, nebo odborná konference, která se bude u příležitosti zahájení evropského roku kreativity a inovací konat tentýž den v Senátu Parlamentu ČR.

Současně s tím bude portál EurActiv.cz poskytovat zpravodajské informace o akcích českého předsednictví svým partnerům v rámci sítě portálů EurActiv, kterou v současné době tvoří devět nezávislých evropských portálů (vedle bruselského EurActiv.com je to Francie, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko) a navštíví jí přes 600.000 Evropanů. Jednotlivé portály sítě EurActiv budou mít poté právo využít tyto informace k svému vlastnímu „lokalizovanému“ zpravodajství.

EurActiv.cz bude v rámci této dohody prezentován na oficiálních akcích českého předsednictví jako „mediální partner předsednictví ČR v Radě EU“ a je oprávněn tohoto titulu užívat na svém portálu i dalších materiálech.

„Velice nás těší, že se nám dostalo důvěry ze strany týmu, který je za realizaci českého předsednictví zodpovědný,“ říká Peter Brťka, managing director portálu EurActiv.cz. „Portál EurActiv.cz se v oblasti informování o evropských záležitostech může opřít již o téměř pět let zkušeností. Věříme navíc, že svým propojením s partnery v mezinárodní síti portálů EurActiv budeme pro české předsednictví dobrým prostředkem jak zpravodajstvím z akcí českého předsednictví zasáhnout co největší počet Evropanů, kteří se z profesních či osobních důvodů zajímají o dění v EU“.