EurActiv.cz otevírá novou sekci věnovanou Evropskému parlamentu

EurActiv.cz, člen sítě prestižních portálů EurActiv dnes otevírá novou sekci Evropský parlament.

Evropský parlament je součástí evropské integrace již celých 50 let. Od výlučně poradního a kontrolního orgánu se v čase zvyšovaly jeho pravomoci až do dnešní podoby, kdy může v rámci procedury spolurozhodování vetovat legislativu v některých oblastech a nominovat a schvalovat členy Evropské komise.

Význam Evropského parlamentu začal významně růst s prvními přímými volbami v roce 1979. Poslanci jsou voleni v pětiletém volebním cyklu ve všeobecném přímém hlasování v jednotlivých členských zemích. Parlament je tedy orgánem, který přímo zastupuje evropské občany, svým charakterem však zůstává nadnárodní.

Parlament tvoří 785 poslanců ze 27 členských zemí rozdělených do osmi politických frakcí. V jeho čele stojí předsednictvo s předsedou Hans-Gertem Pötteringem.

Českou republiku v Parlamentu zastupuje 23 poslanců ve čtyřech politických frakcích (+ 1 poslankyně je nezařazená):

  • Evropská strana lidová – Evropští demokraté (EPP-ED)
  • Strana evropských socialistů (PES)
  • Konfederace evropské sjednocené levice a severské zelené levice (EUL/NGL)
  • Nezávislost a demokracie (IND/DEM)

Volby do Evropského parlamentu provází dlouhodobě nízká volební účast zapříčiněná obecně malým zájmem občanů o rozhodování v Evropské unii. Nově otevřená sekce Evropský parlament na portálu EurActiv.cz by měla napomoci bariéru mezi Parlamentem a občany překonat.

Sekce vznikla za podpory Evropského parlamentu jako součást informační kampaně zaměřené na přiblížení role EP evropským občanům v rámci projektu “EP Generation: cesta ke společné Evropě, Evropský parlament a já: 50 let od Římských smluv“, který provádí Nadace Konráda Adenauera (KAS) ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity.

V rámci projektu se uskuteční série 13 regionálních debat pro širokou veřejnost, 13 přednášek pro středoškolské studenty v jednotlivých krajích, mezinárodní konference, letní škola věnovaná Evropskému parlamentu a dvě série přednášek a seminářů na vybraných vysokých školách v ČR.