EurActiv.cz otevřel novou obsahovou sekci České předsednictví

EurActiv.cz, člen prestižní sítě evropských portálů EurActiv, otevřel dne 7. března 2008 ve spolupráci se společností ČEPS, provozovatelem přenosové soustavy ČR, novou obsahovou sekci „České předsednictví“. Z důvodu racionalizace obsahu tato sekce nahradila stávající sekci „ČR v Unii“.

Česká republika se v první polovině roku 2009 stane po Slovinsku druhou z nových členských zemí, které se ujmou předsednictví v Radě EU. Předsednictví znamená pro každý členský stát možnost ovlivňovat aktivně evropské dění s ohledem na své politické priority. Pro malé a středně velké členské státy je pak tato možnost významná také proto, že vzhledem ke své velikosti nemohou obvykle do tvorby evropské politiky zásadním způsobem zasahovat.

Na druhou stranu ovšem předsednictví klade před členský stát nemalé výzvy, od schopnosti stanovit reálně priority svého předsednictví tak, aby je bylo v rámci Sedmadvacítky států možné úspěšně prosazovat, přes schopnost vést jednání a uzavírat kompromisy až po dobré technické zabezpečení všech summitů, ministerských jednání v Radě či setkání rozličných pracovních skupin.

Neméně důležitá je také schopnost předsednictví komunikovat své aktivity nejen vůči domácímu, ale především vůči zahraničnímu publiku.

V období, kdy se přípravy na české předsednictví dostávají, slovy místopředsedy pro evropské záležitosti Alexandra Vondry, do horké fáze, otevírá EurActiv.cz ve spolupráci se společností ČEPS, která je ze zákona provozovatelem přenosové soustavy ČR, novou obsahovou sekci věnovanou právě českému předsednictví v Radě EU.

V průběhu letošního roku budeme v rámci sekce přinášet systematické informace o průběhu příprav na české předsednictví. Zaměříme se především na priority předsednictví, které budou s postupem času nabývat stále konkrétnější podoby, na technickou přípravu předsednictví nejen na území České republiky, ale i na zastoupení ČR v Bruselu, na přípravu komunikace českého předsednictví, apod. Stranou zájmu nezůstanou ani postoje veřejnosti, politických stran, veřejného, soukromého ani neziskového sektoru.

Za účelem zasazení českých příprav do kontextu trojího předsednictví Francie, České republiky a Švédska využijeme i obsahové spolupráce s naším francouzským partnerem EurActiv.fr a nabídneme čtenářům informace jak o společných setkáních představitelů těchto zemí, tak o provázanosti jejich předsednických agend.

„Žijeme v době, kdy je internet jedním z hlavních informačních zdrojů nejen pro nejmladší generaci. Zároveň se rychle blíží české předsednictví EU, které bude po celou první polovinu příštího roku celonárodní událostí. I proto vítám iniciativu internetového portálu EurActiv.cz vytvořit sekci k českému předsednictví, navíc v tématickém propojení na přípravy Francie a Švédska, našich partnerů z předsednického tria, se kterými jsme na jedné lodi,“ říká mistopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra.

„V rámci příprav českého předsednictví Radě EU společnost ČEPS participuje na přípravě prioritní oblasti ‘Energetika udržitelná a bezpečná‘. Podpora sekce ‘České předsednictví‘ na serveru EurActiv.cz je jedním z logických kroků. Společnost ČEPS, jako klíčový hráč při vytváření liberalizovaného trhu s elektřinou jak v ČR tak v EU chce být aktivní nositelem vizí a informací“, uvedla Jana Jabůrková, tisková mluvčí společnosti ČEPS.

„EurActiv.cz je v České republice dosud jediným soukromým médiem, které již více než čtyři roky přináší svým čtenářům pravidelné informace o dění v Evropské unii. Otevření sekce ‘České předsednictví‘ v době vrcholících příprav na toto významné období pro nás proto bylo nezbytným krokem. Velice nás těší, že se společnost ČEPS rozhodla podpořit vznik nové obsahové sekce České předsednictví,“ říká managing director EurActiv.cz Peter Brťka.