EU svolá mimořádný summit kvůli rozpočtu

zdroj: Rada EU.

Kyperské předsednictví plánuje, že v říjnu svolá mimořádný summit, na němž se budou lídři členských států EU a unijních institucí zabývat víceletým finančním rámcem na období 2014-2020. Vyplynulo to ze včerejšího neformálního setkání ministrů pro evropské záležitosti v Nikósii.

Politické špičky budou mít v příštích měsících napilno. Čekají je totiž hned tři vrcholné summity Evropské rady. Kromě dvou, které proběhnou již tradičně v říjnu a v prosinci, se dočkáme ještě třetího, mimořádného setkání, jež se uskuteční v listopadu. Informace vzešla z neformálního setkání ministrů pro evropské záležitosti, které se včera (30. srpna) konalo v kyperské Nikósii. 

Zatímco na řádných summitech budou lídři členských zemí a unijních institucí hledat řešení na otázky spojené s dluhovou krizí eurozóny, mimořádná schůzka by se podle informací bruselských úředníků měla věnovat v první řadě víceleté finanční perspektivě neboli unijnímu rozpočtu na období 2014-2020. 

Těžká jednání

O tom, že jednání nebudou v žádném případě jednoduchá, nikdo nepochybuje. Mezi členskými státy totiž existuje celá řada neshod. Spory se týkají i samotné výše celého víceletého rozpočtu, kdy zejména starší členské státy argumentují, že v době ekonomické krize by Evropa neměla příliš utrácet (EurActiv 13.9.2011).

Česká republika, která představuje čistého příjemce peněz ze společného evropského rozpočtu, začátkem letošního roku nečekaně pozměnila svou vyjednávací strategii. Češi, kteří dosud patřili do neformální vyjednávací skupiny „kohezních států“, jejímiž členy jsou další čistí příjemci peněz z evropského rozpočtu (Polsko, Slovensko, apod.), se letos v lednu připojili ke skupině států („like-minded group“), které prosazují snížení celkového objemu evropského rozpočtu pod úroveň 1 % HDP (EurActiv 20.1.2012).

Další spory se týkají například otázky daně z finančních transakcí (financial transaction tax – FTT), která by se mohla stát dalším z příjmů evropského rozpočtu (EurActiv 8.2.2012), kohezní politiky, společné zemědělské politiky nebo nového nástroje pro propojení Evropy (infrastrukturní fond; CEF).

S návrhem na podobu sedmiletého unijního rozpočtu přišla Evropská komise v červnu loňského roku (EurActiv 30.6.2011). Návrh počítá s navýšením rozpočtu na 1.025 miliard eur, což je o 4,8 % více než v nynějším sedmiletém rozpočtu a zároveň více, než by odpovídalo pouhému navýšení o inflaci (ta se za posledních deset let držela v průměru na 2 %).  

V poměru k hrubému národnímu důchodu má jeho výše ale poklesnout. Zatímco v současném období 2007-2013 představují závazky evropského rozpočtu (ve výši 976 miliard euro) 1,12 % HND, po roce 2013 má jejich poměr klesnout na 1,06 % HND. 

Výsledná podoba rozpočtu záleží na dohodě mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými zeměmi.