EU se shodla na novém rozpočtu pro rok 2015

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: graur razvan ionut.

V EU se rýsuje nový rozpočet pro rok 2015. Shodly se na něm instituce EU, Rada a Parlament poté, co se jejich vyjednavačům na začátku týdne podařilo rozhýbat zamrzlé rozhovory. Dohodu musí ještě posvětit členské státy i europoslanci.

Evropský parlament a Rada EU uzavřely v pondělí předběžnou dohodu ohledně podoby rozpočtu pro příští rok. Domluvily se na 145,3 miliardách eur v závazcích a 141,2 miliardách eur v platbách (závazky jsou právní přísliby vydání prostředků a platby znamenají skutečnou výši prostředků, které jsou daný rok vyplaceny).

Parlamentu se podařilo vyjednat navýšení pro některé programy, jako je rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020, studentský výměnný program Erasmus+, nebo pro zahraniční politiku. Více peněz by také měly dostat agentury pro dohlížení nad bankovním sektorem a Frontex.

Evropský parlament souhlasil s novým rozpočtem pod podmínkou, že Evropská komise musí představit plán na uhrazení nezaplacených účtů na udržitelnou úroveň do roku 2016. V roce 2010 byla hodnota nesplacených závazků 5 miliard eur, avšak na počátku roku 2014 dosahovala více než 23 miliard eur.

„Snížení množství nesplacených účtů je hlavním cílem Parlamentu. Nemůžeme pokračovat v převádění faktur z jednoho roku do druhého kvůli nedostatku zdrojů. A také se nemůžeme dívat na to, jak naši finančně vyčerpaní partneři trpí. EU tím ztrácí důvěryhodnost,“ řekl francouzský europoslanec Jean Arthuis, který předsedá rozpočtovému výboru.

Formální schválení dohody je naplánováno na parlamentní zasedání mezi 15. a 18. prosincem. Dohodu musí formálně posvětit i členské státy.

Schvalování unijního rozpočtu

Evropská unie schválila dlouhodobý rozpočet na období 2014-2020 ve výši 960 miliard eur v únoru 2014. Každoročně pak probíhá schvalování rozpočtu na nadcházející rok. Komise nejprve představí návrh, ke kterému se vyjádří Rada EU a Parlament. Pokud Rada nesouhlasí se stanoviskem Parlamentu, následuje jednadvacetidenní řízení, které má nalézt kompromis mezi oběma institucemi.

Pokud by se Parlament s Radou nedohodly do 31. prosince, musela by Unie pracovat v režimu „prozatímních dvanáctin“. Rozpočtové prostředky by tak byly měsíčně přidělovány jednotlivým sektorům a odpovídaly by dvanáctinám rozpočtu z roku 2014 (případně odpovídající částce z návrhu pro rok 2015, jestliže by byla menší).

Autor: Marek Vondřich