EU lety do Mexika kvůli prasečí chřipce zřejmě nezruší

Dnes končí neformální zasedání ministrů dopravy členských států EU, které začalo 28. dubna. Pod hlavičkou „Inteligentní mobilita bez bariér“ byla hlavním tématem jednání problematika tzv.„Inteligentních dopravních systémů“(ITS).

Ministři se setkali v Litoměřicích pod taktovkou českého ministra dopravy v demisi Petra Bendla. Vzhledem k aktuální situaci ve světě se mezi témata jednání dostala i problematika prasečí chřipky. Na zasedání francouzská delegace představila návrh zrušení všech evropských letů do Mexika, což však ministři odmítli. Podle místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho by se mělo počkat na mimořádné zasedání Rady ministrů zdravotnictví členských států EU v Lucemburku. Ministři dopravy se shodli, že v případě nutnosti přijmout společná opatření v oblasti dopravy, bude svoláno mimořádné jednání Rady ministrů dopravy.

Ministři se však zaměřili především na problematiku tzv. „Inteligentních dopravních systémů. Jednalo se o překážkách které brání jejich zavedení v silniční dopravě. Na minulém formálním zasedání Rady v Bruselu 30. března ministři dopravy schválili závěry k akčnímu plánu ITS a vyzvali Evropskou komisi i členské státy, aby tuto oblast rozvíjeli a udělali v ní pokroky.

Inteligentní dopravní systémy mají přispět k zvýšení plynulosti dopravního provozu a bezpečnosti silničního provoz. Například na základě jejich informací řidiči zjistí, jaké jsou podmínky na silnicích, nehody, zácpy, ale i aktuální povolené rychlosti, což by mělo snížit počet smrtelných nehod či zjednodušit provoz, ale i snížit spotřebu pohonných hmot.

Jak zdůraznilo Rumunsko, v nákladech na zavádění ITS bude významný i soukromý sektor, který má na zavedení ITS též svůj zájem. Německý ministr dopravy Wolfgang Tiefensee vyzval k rychlé standardizaci a zavedení kompatibilních řešení v této oblasti. Státy musí odstranit bariéry pro rychlou výměnu dopravních informací a tedy sladit své politiky v této oblasti. Je totiž nutností, aby se dopravní informace šířily i přes hranice zemí.