EU by podle Barniera měla mít jednoho předsedu

Michel Barnier; zdroj: Evropská komise.

Francouzský komisař pro vnitřní trh Michel Barnier včera ve svém vystoupení na Humboldtově univerzitě prohlásil, že by se role předsedy Evropské komise a stálého předsedy Evropské rady mohly v budoucnu spojit. Informuje o tom německý a francouzský EurActiv.

Michel Barnier myšlenku zmínil ve svém vystoupení, které se na berlínské Humboldtově univerzitě konalo u příležitosti Dne Evropy. „Jednoho dne by budoucí předseda Evropské unie, ať už to bude kdokoli, mohl předsedat jak Evropské radě, tak Evropské komisi,“ řekl komisař studentům.

Zdroje blízké Barnierovi uvedly, že se vyjádření komisaře nijak netýkalo kompetencí ani práce těch, kteří dnes tyto posty zastávají. Dodaly pouze, že sjednocením obou rolí by Evropská unie byla „čitelnější“, zjednodušila by se komunikace mezi vedením EU a širokou veřejností. Evropská unie by dostala konkrétnější „tvář“ a demokratická legitimita Unie jako celku by se tím posílila.

Piotr Maciej Kaczyński, známý odborník na evropskou problematiku z Centre for European Policy Studies (CEPS), se domnívá, že sjednocením obou postů do jednoho by se publicita EU výrazně zlepšila s tím, jak by zmizely duplicity, které charakterizují souběžné působení dvou předsedů.

„Evropskou komisi by to posílilo. A pravděpodobně také zefektivnilo,“ uvedl Kaczyński.

Reforem není třeba

Barnier není prvním, který s nápadem na sjednocení rolí obou předsedů přišel. Návrh vyplul na povrch už během Konventu k budoucnosti Evropy v roce 2002, z něhož později vyšel návrh zamítnuté evropské ústavy.

Ve svém duchu je návrh francouzského komisaře podobný myšlenkám britského liberálního europoslance Andrewa Duffa, který navrhuje vytvořit celoevropské kandidátní listiny vedené příštími potenciálními komisaři.

Mezi jeho a Barnierovým návrhem je ovšem jeden zásadní rozdíl. Barnier totiž nepožaduje žádnou změnu evropských smluv. Ve svém projevu uvedl, že „autoři Lisabonské smlouvy dbali na to, aby tento zásadní a symbolický krok nevyloučili“.

Podle Kaczyńského by se oba posty mohly teoreticky sloučit už v roce 2014. Na tento rok připadají příští volby do Evropského parlamentu, jejichž vítěz bude vybírat kandidáta do čela Evropské komise, a zároveň končí funkční období i stálému předsedovi Evropské rady (europrezidentovi). „Proč v takovém případě nezvolit jednu osobu na obě pozice? V textu (Lisabonské smlouvy) tomu nic nebrání,“ uvedl Kaczyński.

To, že návrh nepředpokládá žádné úpravy smluv, má Barnierův návrh společné i s nedávnou myšlenkou předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka, který prohlásil, že by eurokomisaři mohli v budoucnu vést národní kandidátky, nebo návrh evropských socialistů (druhé největší skupiny v Evropském parlamentu), aby se předseda Komise při příštích volbách v roce 2014 vybíral jako vítězný kandidát celé EU.

Nádech federalismu

Barnier ve své řeči zmínil i případné další reformy, k nimž by mohlo v budoucnu dojít (takové kroky by ovšem změnu smluv už vyžadovaly).

Pokud by předsedům Komise a Rady jejich pravomoci „svěřil Kongres, který by tvořili zástupci Evropského parlamentu a národních parlamentů“, posílila by se demokratická legitimita a vazba na národní veřejné mínění, říká komisař.

Barnier dodal, že by Evropa měla směřovat k „federaci národních států“, což je výraz, který prý zdůrazňuje napětí mezi pravomocemi EU a národních států.

Komisař je ale toho názoru, že „nejsme stejní Evropané“. „Nemůžeme tvořit evropský národ. Federální stát, který by zaujal místo národních států nebo regionů nepřichází v úvahu“, uvedl.