EP hlasuje o reformě vinařského sektoru

Komisařka Fischer-Boel přednesla včera před poslanci evropského parlamentu řeč o kontroverzní vinné reformě. Parlament bude o návrhu Komise hlasovat dnes v plénu.

Souvislosti:

Na plenárním zasedání, které se koná v těchto dnech ve Štrasburku, hlasují poslanci evropského parlamentu mimo jiné také o návrhu Evropské komise na reformu vinařského sektoru. V tomto nárvhu se vyskytuje množství sporných otázek, například možnost zákazu doslazování vína, návrh na zrušení některých vinic či otázky označování původu vína, se kterými řada členských států nesouhlasí. Zemědělský výbor evropského parlamentu o návrhu Komise hlasoval na konci listopadu a přišel s kompromisním řešením.

Komisařka Fischer-Boel včera před dnešním hlasováním v plénu přednesla krátkou řeč s názvem „Čas na reálnou reformu vinného sektoru“.

Témata:

Komisařka předně poděkovala Evropskému parlamentu za přínos do debaty o reformě vinařského sektoru. Potvrdila, že v mnoha případech přihlédne k jeho pozměňovacím návrhům, například co se týče zkrácení období, po které bude moci neúspěšný vinař čerpat dotace, z pěti na tři roky.

Mariann Fischer-Boel prohlásila, že vidí tři základní témata, na kterých se musí Unie shodnout, aby došlo k dohodě o reformě ještě tento měsíc.

Prvním z témat jsou národní dotace:

Komisařka ujistila poslance o tom, že je připravena být v této oblasti flexibilní. Avšak podotkla, že je třeba zachovat jasnou dělící linii mezi tím, co je nástrojem prvního pilíře s národními dotacemi a co už patří do druhého pilíře pod oblast rozvoje venkova.

„…národní dotace nemají nic společného s opatřením „krizové destilace“. Podpora „krizové destilace“ potlačuje konkurenceschopnost a proto je třeba ji zcela zakázat a nevpustit ji zpět zadními vrátky.“ Dále dodala: „Neexistuje žádná možnost znovuotevření široké diskuze o tom, jak velké mají být národní dotace pro jednotlivé státy. Tato debata skončila.“

Druhým tématem je otázka doslazování vína:

Fischer-Boel prohlásila, že si je vědoma velkého rozruchu, který tato problematika vyvolala. „O doslazování cukrem se vedou velké spory a já jsem to nemohla neslyšet.“ Současně ale komisařka prohlásila, že nelze zachovat současnou situaci, která je prý zastaralá, neefektivní a představuje překážku na trhu. „Nesouhlasím se zachováním statusu quo, takže jakýkoliv kompromis představuje nové podmínky.“ Proti zákazu doslazování vína cukrem se postavila řada zemí ze severnějších oblastí Evropy. Jednou z nich je například také Česká republika. Návrh by umožňoval dále doslazovat vína vinným moštem, ale takový postup vyjde dvakrát dráž než doslazování cukrem.

Český europoslanec Oldřich Vlasák k tomu řekl: „Zatímco doslazování komisi vadí, zákaz dokyselování, tedy přidávání kyseliny vinné, hlavně pro státy jižní Evropy, nikoho netrápí. Nalijme si čistého vína a uvědomme si, že reforma nemůže být založena na preferenci producentů z některých zemí.“

Třetím velkým tématem je systém práv pro výsatbu:

„Naslouchám různým argumentům, které zdůvodňují, kdy by měl tento systém skončit. Ovšem nemůžeme naši myšlenku jednoduše zahodit. (…) Můj návrh prodloužit tento systém do roku 2013 byl založen na myšlence dvoufázového přístupu k vyvážení vinného sektoru. Nejprve omezení rozloh vinic, abychom zmírnili nadprodukci. Poté liberalizace, abychom umožnili úspěšným vinařům expandovat. (…) Konečné datum bude součástí finálního kompromisu.“  

Další kroky:

Ministři zemědělství budou o reformě hlasovat příští týden. Na nich bude konečné slovo v této otázce.